منوی اصلی

صوت

 مجتهدی تهرانی

کلیپ صوتی: عادت کنید به بسم الله گفتن - مجتهدی تهرانی

کلیپ صوتی درباره عادت کنید به بسم الله گفتن

مجتهدی تهرانی

کلیپ صوتی: دری برای قلب خود بساز! - مجتهدی تهرانی (+ متن)

کلیپ صوتی آیت الله مجتهدی تهرانی درباره قلب

مجتهدی تهرانی

کلیپ صوتی: فوائد زیارت اهل قبور - مجتهدی تهرانی

کلیپ صوتی آیت الله مجتهدی تهرانی درباره زیارت اهل قبور

مجتهدی تهرانی

کلیپ صوتی: در زندگی مراقب سه چیز باشید - مجتهدی تهرانی (+ متن)

دانلود کلیپ صوتی؛ در زندگی مراقب سه چیز باشید در موضوع پریشانی

جایگاه و اهمیت دوستی با خدا - مرحوم آیت الله حق شناس

کلیپ سخنرانی آیت الله حق شناس درباره جایگاه و اهمیت دوستی با خدا

صفحه‌ها