منوی اصلی

صوت

دانلود کلیپ شرح احادیث اخلاقی مقام معظم رهبری -  خصوصیات محبوبترین بندگان

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - خصوصیات محبوبترین بندگان

شرح حدیثی از حضرت امام صادق علیه‌السلام با عنوان « خصوصیات محبوبترین بندگان» که در ابتدای یکی از جلسات درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایراد شده است.

دانلود کلیپ شرح احادیث اخلاقی مقام معظم رهبری -  از چه کسانی مشورت بگیریم

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - از چه کسانی مشورت بگیریم

شرح حدیثی از حضرت امام علی علیه‌السلام با عنوان « از چه کسانی مشورت بگیریم» که در ابتدای یکی از جلسات درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایراد شده است.

دانلود کلیپ شرح احادیث اخلاقی مقام معظم رهبری -  پرهیز از مواضع تهمت و رازداری

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - پرهیز از مواضع تهمت و رازداری

شرح حدیثی از حضرت امام علی علیه‌السلام با عنوان « پرهیز از مواضع تهمت و رازداری» که در ابتدای یکی از جلسات درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایراد شده است.

دانلود کلیپ شرح احادیث اخلاقی مقام معظم رهبری -  کار برادر مومن را حمل بر صحت کنید

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - کار برادر مومن را حمل بر صحت کنید

شرح حدیثی از حضرت امام علی علیه‌السلام با عنوان « کار برادر مومن را حمل بر صحت کنید» که در ابتدای یکی از جلسات درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایراد شده است.

دانلود کلیپ شرح احادیث اخلاقی مقام معظم رهبری -  برادران صادق

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - برادران صادق

شرح حدیثی از حضرت امام علی علیه‌السلام با عنوان « برادران صادق» که در ابتدای یکی از جلسات درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایراد شده است.

دانلود کلیپ شرح احادیث اخلاقی مقام معظم رهبری - کار خیر را به تاخیر نیندازید

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - کار خیر را به تاخیر نیندازید

شرح حدیثی از حضرت امام صادق علیه‌السلام با عنوان «کار خیر را به تاخیر نیندازید» که در ابتدای یکی از جلسات درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایراد شده است.

دانلود کلیپ شرح احادیث اخلاقی مقام معظم رهبری - سبقت فقیر مومن بر ثروتمند مومن

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - سبقت فقیر مومن بر ثروتمند مومن

شرح حدیثی از حضرت امام صادق علیه‌السلام با عنوان «سبقت فقیر مومن بر ثروتمند مومن» که در ابتدای یکی از جلسات درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایراد شده است.

دانلود کلیپ شرح احادیث اخلاقی مقام معظم رهبری - تاثیر عزم راسخ در جوارح و اعضاء

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - تاثیر عزم راسخ در جوارح و اعضاء

شرح حدیثی از حضرت امام صادق علیه‌السلام با عنوان «تاثیر عزم راسخ در جوارح و اعضاء» که در ابتدای یکی از جلسات درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایراد شده است.

دانلود کلیپ شرح احادیث اخلاقی مقام معظم رهبری - سه خصلت مومنان

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - سه خصلت مومنان

شرح حدیثی از پیامبر اکرم (ص) با عنوان «سه خصلت مومنان» که در ابتدای یکی از جلسات درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایراد شده است.

دانلود کلیپ شرح احادیث اخلاقی مقام معظم رهبری - راه باز شدن درهای بهشت

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - راه باز شدن درهای بهشت

شرح حدیثی از پیامبر اکرم (ص) با عنوان «راه باز شدن درهای بهشت» که در ابتدای یکی از جلسات درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایراد شده است.

دانلود کلیپ شرح احادیث اخلاقی مقام معظم رهبری - در همه اوقات به یاد مرگ باش

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - در همه اوقات به یاد مرگ باش

شرح حدیثی از حضرت امام صادق علیه‌السلام با عنوان «در همه اوقات به یاد مرگ باش» که در ابتدای یکی از جلسات درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایراد شده است.

دانلود کلیپ شرح احادیث اخلاقی مقام معظم رهبری - سه توصیه راهگشا

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - سه توصیه راهگشا

شرح حدیثی از پیامبر اکرم (ص) با عنوان «سه توصیه راهگشا» که در ابتدای یکی از جلسات درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایراد شده است.

دانلود کلیپ شرح احادیث اخلاقی مقام معظم رهبری - سه گروه نزدیک‌ترین افراد به خدا

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - سه گروه نزدیک‌ترین افراد به خدا

شرح حدیثی از حضرت امام صادق علیه‌السلام با عنوان «سه گروه نزدیک‌ترین افراد به خدا» که در ابتدای یکی از جلسات درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایراد شده است.

دانلود کلیپ شرح احادیث اخلاقی مقام معظم رهبری - از کجا بفهمیم ما ناجی هستیم

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - از کجا بفهمیم ما ناجی هستیم

شرح حدیثی از حضرت امام صادق علیه‌السلام با عنوان «از کجا بفهمیم ما ناجی هستیم » که در ابتدای یکی از جلسات درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایراد شده است.

دانلود کلیپ شرح احادیث اخلاقی مقام معظم رهبری - علامت‌های مومن در آخرالزمان

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - علامت‌های مومن در آخرالزمان

شرح حدیثی از حضرت امام علی علیه‌السلام با عنوان «علامت‌های مومن در آخرالزمان » که در ابتدای یکی از جلسات درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایراد شده است.

 شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - حتمی بودن مرگ و تجسم اعمال انسان

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - حتمی بودن مرگ و تجسم اعمال انسان

هر چه را که دوست بداری یک روزی از تو جدا خواهد شد

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - بهترین بندگان خدا چه کسانی هستند؟

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - بهترین بندگان خدا چه کسانی هستند؟

بهترین بندگان چه کسانی هستند؟ این را از پیغمبر اکرم کسی سؤال کرد

 شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - جلب دل‌ها با اخلاق حسنه و خصال نیک

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - جلب دل‌ها با اخلاق حسنه و خصال نیک

شرح حدیثی باعنوان «جلب دل‌ها با اخلاق حسنه و خصال نیک» که در ابتدای یکی از جلسات درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایراد شده است.

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - امید به رحمت الهی

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - امید به رحمت الهی

شرح حدیثی باعنوان «امید به رحمت الهی» که در ابتدای یکی از جلسات درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایراد شده است.

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر -  عابدترین، سخی‌ترین و پرهیزگارترین مردم

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - عابدترین، سخی‌ترین و پرهیزگارترین مردم

شرح حدیثی باعنوان «عابدترین، سخی‌ترین و پرهیزگارترین مردم» که در ابتدای یکی از جلسات درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایراد شده است.

 شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - ارزش علم و مذمت بخل و حسد

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - ارزش علم و مذمت بخل و حسد

شرح حدیثی باعنوان «ارزش علم و مذمت بخل و حسد» که در ابتدای یکی از جلسات درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایراد شده است.

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - آثار یاد کردن مرگ

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - آثار یاد کردن مرگ

شرح حدیثی باعنوان «آثار یاد کردن مرگ» که در ابتدای یکی از جلسات درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایراد شده است.

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - عادل‌ترین و بهره‌مندترین مردم چه کسانی هستند؟

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - عادل‌ترین و بهره‌مندترین مردم چه کسانی هستند؟

شرح حدیثی باعنوان «عادل‌ترین و بهره‌مندترین مردم چه کسانی هستند؟ » که در ابتدای یکی از جلسات درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایراد شده است.

 شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - غافل ترین مردم کیست؟

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - غافل ترین مردم کیست؟

شرح حدیثی باعنوان «غافل ترین مردم کیست؟ » که در ابتدای یکی از جلسات درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایراد شده است.

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - ضرورت توجه به صدقه و تربیت فرزند صالح

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - ضرورت توجه به صدقه و تربیت فرزند صالح

شرح حدیثی باعنوان «ضرورت توجه به صدقه و تربیت فرزند صالح » که در ابتدای یکی از جلسات درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایراد شده است.

دانلود کلیپ شرح احادیث اخلاقی مقام معظم رهبری - سروران دنیا و آخرت

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - سروران دنیا و آخرت

شرح حدیثی باعنوان «سروران دنیا و آخرت » که در ابتدای یکی از جلسات درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایراد شده است.

دانلود کلیپ شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - از یاد مرگ غفلت نکنیم

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - از یاد مرگ غفلت نکنیم

شرح حدیثی از حضرت امام علی علیه‌السلام با عنوان «از یاد مرگ غفلت نکنیم» که در ابتدای یکی از جلسات درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایراد شده است.

دانلود کلیپ شرح احادیث اخلاقی مقام معظم رهبری - اثر توبه عملی در عفو خداوند از گناهان گذشته

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - اثر توبه عملی در عفو خداوند از گناهان گذشته

شرح حدیثی از حضرت امام صادق علیه‌السلام با عنوان «اثر توبه عملی در عفو خداوند از گناهان گذشته » که در ابتدای یکی از جلسات درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایراد شده است.

دانلود کلیپ  شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - بهشت پاداش جویندگان علم

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - بهشت پاداش جویندگان علم

شرح حدیثی از پیامبر اکرم (ص) با عنوان «بهشت پاداش جویندگان علم » که در ابتدای یکی از جلسات درس خارج فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایراد شده است.

صوت/شخصیت والای حضرت زینب کبری(س)- مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری: شخصیت والای حضرت زینب کبری(س)

شخصیت والای حضرت زینب کبری(س) در بیانات مقام معظم رهبری

صفحه‌ها