منوی اصلی

فیلم

آموزش قرآن/ پایه هشتم دوره اول متوسطه/ قرائت درس یازدهم

قرائت قرآن درس یازدهم آموزش قرآن پایه هشتم

قرائت قرآن مربوط به درس 11 کتاب آموزش قرآن پایه هشتم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 1 تا 26 سوره ص) و (آیات 11 تا 21 سوره زمر)

آموزش قرآن/ پایه هشتم دوره اول متوسطه/ قرائت درس دهم

قرائت قرآن درس دهم آموزش قرآن پایه هشتم

قرائت قرآن مربوط به درس 10 کتاب آموزش قرآن پایه هشتم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 45 سوره فاطر) و (آیات 1 تا 27 سوره یس) و (آیات 103 تا 126 سوره صافات)

آموزش قرآن/ پایه هشتم دوره اول متوسطه/ قرائت درس نهم

قرائت قرآن درس نهم آموزش قرآن پایه هشتم

قرائت قرآن مربوط به درس 9 کتاب آموزش قرآن پایه هشتم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 1 تا 14 سوره سبأ) و (آیات 49 تا 54 سوره سبأ) و (آیات 1 تا 3 سوره فاطر)

آموزش قرآن/ پایه هشتم دوره اول متوسطه/ قرائت درس هفتم

قرائت قرآن درس هفتم آموزش قرآن پایه هشتم

قرائت قرآن مربوط به درس 7 کتاب آموزش قرآن پایه هشتم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 64 تا 69 سوره عنکبوت) و (آیات 1 تا 15 سوره روم) و (آیات 1 تا 11 سوره لقمان)

آموزش قرآن/ پایه هشتم دوره اول متوسطه/ قرائت درس ششم

قرائت قرآن درس ششم آموزش قرآن پایه هشتم

قرائت قرآن مربوط به درس 6 کتاب آموزش قرآن پایه هشتم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 85 تا 88 سوره قصص) و (آیات 1 تا 14 سوره عنکبوت) و (آیات 39 تا 45 سوره عنکبوت)

آموزش قرآن/ پایه هشتم دوره اول متوسطه/ قرائت درس پنجم

قرائت قرآن درس پنجم آموزش قرآن پایه هشتم

قرائت قرآن مربوط به درس 5 کتاب آموزش قرآن پایه هشتم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 89 تا 93 سوره نمل) و (آیات 1 تا 13 سوره قصص) و (آیات 71 تا 77 سوره قصص)

آموزش قرآن/ پایه هشتم دوره اول متوسطه/ قرائت درس چهارم

قرائت قرآن درس چهارم آموزش قرآن پایه هشتم

قرائت قرآن مربوط به درس 4 کتاب آموزش قرآن پایه هشتم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 1 تا 22 سوره نمل) و (آیات 56 تا 63 سوره نمل)

آموزش قرآن/ پایه هشتم دوره اول متوسطه/ قرائت درس سوم

قرائت قرآن درس سوم آموزش قرآن پایه هشتم

قرائت قرآن مربوط به درس 3 کتاب آموزش قرآن پایه هشتم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 1 تا 39 سوره شعراء) و (آیات 112 تا 136 سوره شعراء)

آموزش قرآن/ پایه هشتم دوره اول متوسطه/ قرائت درس دوم

قرائت قرآن درس دوم آموزش قرآن پایه هشتم

قرائت قرآن مربوط به درس 2 کتاب آموزش قرآن پایه هشتم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 62 تا 64 سوره نور) و (آیات 1 تا 11 سوره فرقان) و (آیات 44 تا 55 سوره فرقان)

آموزش قرآن/ پایه هشتم دوره اول متوسطه/ قرائت درس اول

قرائت قرآن درس اول آموزش قرآن پایه هشتم

قرائت قرآن مربوط به درس 1 کتاب آموزش قرآن پایه هشتم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 1 تا 27 سوره مؤمنون) و (آیات 37 تا 43 سوره نور)

قرائت قرآن درس یازدهم آموزش قرآن پایه نهم

قرائت قرآن درس یازدهم آموزش قرآن پایه نهم

قرائت قرآن مربوط به درس 11 کتاب آموزش قرآن پایه نهم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 1 تا 40 سوره نباء) و (آیات 1 تا 15 سوره نازعات) و (آیات 16 تا 19 سوره اعلی) و (آیات 1 تا 26 سوره غاشیه)

آموزش قرآن/ پایه نهم دوره اول متوسطه/ قرائت درس دهم

قرائت قرآن درس دهم آموزش قرآن پایه نهم

قرائت قرآن مربوط به درس 10 کتاب آموزش قرآن پایه نهم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 40 تا 44 سوره معارج) و (آیات 1 تا 28 سوره نوح) و (آیات 1 تا 19 سوره مُزّمّل)

آموزش قرآن/ پایه نهم دوره اول متوسطه/ قرائت درس نهم

قرائت قرآن درس نهم آموزش قرآن پایه نهم

قرائت قرآن مربوط به درس 9 کتاب آموزش قرآن پایه نهم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 1 تا 18 سوره تغابن) و (آیات 1 تا 12 سوره ملک)

آموزش قرآن/ پایه نهم دوره اول متوسطه/ قرائت درس هشتم

قرائت قرآن درس هشتم آموزش قرآن پایه نهم

قرائت قرآن مربوط به درس 8 کتاب آموزش قرآن پایه نهم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 12 تا 13 سوره ممتحنه) و (آیات 1 تا 14 سوره صف) و (آیات 9 تا 11 سوره جمعه) و (آیات 1 تا 4 سوره منافقون)

آموزش قرآن/ پایه نهم دوره اول متوسطه/ قرائت درس اول

قرائت قرآن درس اول آموزش قرآن پایه نهم

قرائت قرآن مربوط به درس 1 کتاب آموزش قرآن پایه نهم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 1 تا 15 سوره شوری) و (آیات 1 تا 10 سوره زخرف)

 

دین و زندگی (3)/ پایه دوازدهم دوره متوسطه/ قرائت درس دهم

قرائت قرآن درس دهم دین و زندگی 3 سایر ر شته ها (درس 12 انسانی)

قرائت قرآن مربوط به درس 10 کتاب دین و زندگی پایه دوازدهمسایر ر شته ها (درس 12 انسانی) به صورت ترتیل (آیات 84 تا 97 سوره کهف)

 

دین و زندگی (3)/ پایه دوازدهم دوره متوسطه/ قرائت درس نهم

قرائت قرآن درس نهم دین و زندگی 3 سایر ر شته ها (درس 10 انسانی)

قرائت قرآن مربوط به درس 9 کتاب دین و زندگی پایه دوازدهم  سایر ر شته ها (درس 10 انسانی) به صورت ترتیل (آیات 142تا 145 سوره بقره)

 

دین و زندگی (3)/ پایه دوازدهم دوره متوسطه/ قرائت درس هشتم

قرائت قرآن درس هشتم دین و زندگی 3 سایر ر شته ها (درس 9 انسانی)

قرائت قرآن مربوط به درس 8 کتاب دین و زندگی پایه دوازدهم سایر ر شته ها (درس 9 انسانی) به صورت ترتیل (آیات 32 تا 36 سوره احزاب)

 

دین و زندگی (3)/ پایه دوازدهم دوره متوسطه/ قرائت درس هفتم

قرائت قرآن درس هفتم دین و زندگی 3 سایر ر شته ها (درس 8 انسانی)

قرائت قرآن مربوط به درس 7 کتاب دین و زندگی پایه دوازدهم  سایر ر شته ها (درس 8 انسانی)  به صورت ترتیل (آیات 133 تا 139سوره آل عمران)

 

دین و زندگی (3)/ پایه دوازدهم دوره متوسطه/ قرائت درس ششم

قرائت قرآن درس ششم دین و زندگی 3 (در کلیه رشته ها)

قرائت قرآن مربوط به درس 6 کتاب دین و زندگی پایه دوازدهم (در کلیه رشته ها)  به صورت ترتیل (آیات 137 تا 145 سوره آل عمران)

کلیپ تصویری قرآن: ترتیل و ترجمه سینمایی سوره بلد

کلیپ تصویری قرآن: ترتیل و ترجمه سینمایی سوره بلد (+ متن)

دانلود آوانمای سوره بلد با استفاده از جلوه های سینمایی کاری از گروه حام میم با صدای استاد مشاري راشد العفاسي

مجموعه کلیپ های ماه رمضان

مجموعه کلیپ های ماه رمضان

کلیپ های ماه مبارک رمضان شامل قرآن، مناجات، معرفتی، دعا، مولودی، سوگواری و کلیپ های ویژه میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام، شهادت امیرالمومنین امام علی علیه السلام، شبهای قدر و عید سعید فطر

فهرست کلی آموزش قرائت قرآن- ترتیل- مقطع دبیرستان

فهرست کلی آموزش قرائت قرآن- ترتیل- متوسطه اول

فهرست کلی آموزش قرائت قرآن- ترتیل- مقطع دبیرستان

فهرست کلی آموزش قرائت قرآن- ترتیل- مقطع دبستان

فهرست کلی آموزش قرائت قرآن- ترتیل- مقطع دبستان

فهرست کلی آموزش قرائت قرآن- ترتیل- مقطع دبستان

آموزش قرآن/ پایه پنجم دبستان/ قرائت درس هشتم

قرائت قرآن درس هشتم آموزش قرآن پنجم دبستان

قرائت قرآن مربوط به درس 8 کتاب آموزش قرآن پنجم دبستان به صورت ترتیل ( آیه 43 سوره رعد، آیات 1-5 سوره ابراهیم) و (آیات 6 تا 10 سوره ابراهیم)

 

 

آموزش قرآن/ پایه ششم دوره اول دبستان/ قرائت درس اول

قرائت قرآن درس اول آموزش قرآن پایه ششم

قرائت قرآن مربوط به درس 1 کتاب آموزش قرآن پایه ششم دوره اول دبستان به صورت ترتیل (آیات 102 تا 105 سوره نساء)

 آموزش قرآن/ پایه هفتم دوره اول متوسطه/ قرائت درس سوم

قرائت قرآن درس سوم آموزش قرآن پایه هفتم

قرائت قرآن مربوط به درس 3 کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 109 تا 123 سوره هود) و (آیات 1 تا 4 سوره یوسف) و (آیات 38 تا 43 سوره یوسف)

آموزش قرآن/ پایه هفتم دوره اول متوسطه/ قرائت درس دوم

قرائت قرآن درس دوم آموزش قرآن پایه هفتم

قرائت قرآن مربوط به درس 2 کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 107 تا 109 سوره یونس) و (آیات 1 تا 12 سوره هود) و (آیات 46 تا 53 سوره هود)

آموزش قرآن/ پایه هفتم دوره اول متوسطه/ قرائت درس اول

قرائت قرآن درس اول آموزش قرآن پایه هفتم

قرائت قرآن مربوط به درس 1 کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 1 تا 14 سوره یونس) و (آیات 54 تا 61 سوره یونس)

قرائت قرآن درس هشتم آموزش قرآن پایه هشتم

قرائت قرآن مربوط به درس 1 کتاب آموزش قرآن پایه هشتم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 1 تا 15 سوره احزاب) و (آیات 44 تا 50 سوره احزاب)
 

صفحه‌ها