منوی اصلی

اجتماع

و اما بعد از محرم و صفر

در این دو ماه عزاداری محرم و صفر همه ما لحظات خاطره انگیزی را تجربه کردیم که اگر مواظب نباشیم ممکنه دیگه برامون تکرار نشه

سخنان مقام معظم رهبری در تبیین امر به معروف و نهی از منکر

جوان‌ها در محیط خودشان امر به معروف و نهی از منکر کنند. چرا این واجب در جامعه اسلامی هنوز اقامه نشده است؟
امر به معروف امر به کارهای خوب نگویید به من چه؟ او هم نمی‌تواند بگوید به تو چه؟ اگر هم گفت شما اعتنا نکنید.
وقتی می گوییم امر به معروف و نهی از منکر این بحث متبادر می‌شود که حالا جوانی با وضع نامناسبی در جامعه آمده است. این نیست فقط!

تحلیل قرآن درباره تضادهای اجتماعی، روانی و فرهنگی نسل جوان امروز

با بهره‌گیری از آموزه‌های قرآنی می‌توان به طور علمی و کاربردی از میزان تضادهای اجتماعی- روانی نسل جوان کاست.

صفحه‌ها