منوی اصلی

الحج

نوشته ای که همراه میت می گذارند (بلدالامین)

از جمله آداب اموات می باشد: اين شهادت را نزد خودتان استوار بداريد، تا مرا به آن كنار حوض كوثر ملاقات كنيد و اين نوشته با نوك چوبى با كافور نوشته شود، و معطر و خوشبو نباشد.

عهدنامه میت (بلدالامین)

به راستى از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم روايت شده:هركه هنگام مرگ‏ خويش وصيّتش را نيكو نكند، نشانه نقص در عقل و مروّت اوست. وصیت نیکو : چون مرگ او برسد، و مردم نزد او جمع شوند دعای زیر را بخواند:

صفحه‌ها