منوی اصلی

نهج البلاغه

شرح نامه 31 نهج البلاغه: خشوع در برابر خدا

شرح نامه 31 نهج البلاغه: خشوع در برابر خدا

امام علی علیه السلام: زمانى كه به راه راست خود هدايت يافتى، پس در خاشعترين حالات براى پروردگارت باش.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: خودپسندی

شرح نامه 31 نهج البلاغه: خودپسندی

امام علی علیه السلام: بدان كه از خود راضى بودن، ضد درستى و رشد، و آفت عقلها است.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: كنترل زبان

شرح نامه 31 نهج البلاغه: كنترل زبان

امام علی علیه السلام: نگو، آنچه را كه دوست ندارى براى تو گفته شود.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: پرهيز از سخن بدون علم

شرح نامه 31 نهج البلاغه: نهی از سخن بدون علم

امام علی علیه السلام: و نگو آنچه را كه نمی دانى، اگرچه آنچه را می دانى كم باشد.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: ملاك خشنودى از مردم

شرح نامه 31 نهج البلاغه: ملاك خشنودى از مردم

امام علی علیه السلام: از مردم به آن میزان که خودت براى آنان راضی و خشنود مى شوى، خشنود باش.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: ملاک زشتی

شرح نامه 31 نهج البلاغه: ملاک زشتی

امام علی علیه السلام: زشت بدان از خودت، آنچه را که از غير خودت زشت ميدانى.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: نهی از ظلم، دعوت به نیکی

شرح نامه 31 نهج البلاغه: نهی از ظلم، دعوت به نیکی

امام علی علیه السلام: ستم نكن همچنان كه دوست نميدارى درباره ات ستم شود و نيكى كن همچنانكه دوست دارى كه به تو نيكى شود.

اخلاق اداری در نهج البلاغه: مهر‌ورزى با مردم

اخلاق اداری در نهج البلاغه: مهر‌ورزى با مردم

علی(علیه السلام) چنان بر مهر‌ورزى اهتمام كرده كه آن را حقى از جانب مردمان بر گردن كارگزاران معرفى نموده و فرموده است كه هرچه كارگزاران بالاتر روند، بايد ميزان مهرورزى آنان به مردمان بيشتر شود.

اخلاق اداری در نهج البلاغه: نظارت و بازرسى

اخلاق اداری در نهج البلاغه: نظارت و بازرسى

امام على (علیه السلام) بصراحت بيان مى‏ فرمايد كه نظارت، بازرسى و پيگيرى كارها و رفتار كارگزاران نظام ادارى سبب مى ‏شود كه آنان پايبند اخلاق ادارى شوند و اين امر ضامن امانتدارى و خوشرفتارى آنان است.

اخلاق اداری

اخلاق اداری در نهج البلاغه: نگاه به مردمان‏

اخلاق ادارى مطلوب زمانى سازمان مى‏ يابد كه كاركنان نظام ادارى به مردمان از منظرى درست بنگرند، خود را كارگزار، خزانه‏ دار، وكيل و خدمتگزار مردم ببينند.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: آنچه برای خود می‌پسندی...

شرح نامه 31 نهج البلاغه: آنچه برای خود می‌پسندی...

امام علی علیه السلام: براى ديگران دوست بدار، آنچه را كه براى خودت دوست ميدارى، و خوش ندار براى ديگران، آنچه را براى خودت خوش ندارى.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: نگاه مردم به دنیا

شرح نامه 31 نهج البلاغه: نگاه مردم به دنیا

انسانی كه فريب ظواهر دنیا را خورده، بهترين جا و اقامتگاه را همين جهان مى داند، و هرگز نمى تواند توجه به جهان ديگر كند.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: آثار معرفت خدا

شرح نامه 31 نهج البلاغه: آثار معرفت خدا

امام علی علیه السلام: خداوند تو را امر نفرموده جز به نيكوئى و نهى نفرموده تو را مگر از قبيح و اعمال زشت.

اخلاق اداری در نهج البلاغه: نهی از خودکامگی

امام على (علیه السلام) در تمام دوران حكومت خود تلاش كرد تا زمينه هاى خودكامگى را در عرصه هاى گوناگون بزدايد و اصل نفى خودكامگى را در نظام ادارى خود حاكم سازد.

حكومت در نهج البلاغه، از دیدگاه رهبر حکیم

حكومت در نهج البلاغه، از دیدگاه رهبر حکیم

رهبر معظم انقلاب: نگاه اميرالمؤمنين عليه السلام به مسئله‌ى حكومت، نگاه یک حكيم بزرگى است كه با منبع وحى پيوند نزديك دارد.

اخلاق اداری در نهج البلاغه: امانتدارى

اخلاق اداری در نهج البلاغه: امانتدارى‏

اگر انسان كار و مسئوليت را امانت بداند، بى گمان حرمت آن را پاس مى‏ دارد و تلاش مى‏ كند كه بخوبى آن را پيش ببرد و بالنده سازد.

ویژگی های فتنه از نظر امام علی علیه السلام

ویژگی های فتنه از نظر امام علی علیه السلام

امام علی علیه السلام پس از واقعه نهروان خطبه ای می خواند و ویژگی های فتنه را در آن چنین توصیف می نماید:

شرح نامه 31 نهج البلاغه: صفات خداى تعالى

او خداى يگانه است، همچنانكه خويشتن را وصف فرموده

شرح نامه 31 نهج

شرح نامه 31 نهج البلاغه: يگانگى خداى تعالى

امام علی علیه السلام: اگر براى پروردگار تو شريكى بود، هر آينه رسولان او به سوى تو مى آمدند و آثار ملك و نشانه هاى سلطنت و اقتدار او را ميديدى.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: پيامبر، بهترین معلم خداشناسى

شرح نامه 31 نهج البلاغه: پيامبر، بهترین معلم خداشناسى

امام علی علیه السلام: احدى خبر نداده از خداوند، آنطور كه پيامبر صلى الله عليه و آله خبر داده؛ پس به پيشرو بودن او در مسير زندگى و رهبرى او به سر منزل سعادت، خشنود باش.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: تمسک به خدا

امام علی علیه السلام: چنگ بزن به -دامان- آن كسي كه تو را آفريد و به تو روزى داد و اندام تو را معتدل و هموار گردانيد؛ پس باید پرستش و بندگى تو براى او باشد و رغبت و ميل تو به سوى او و ترس تو از او باشد.

شرح نهج البلاغه

شرح نامه 31 نهج البلاغه: جهل انسان به اسرار هستى

امام علی علیه السلام: اگر چيزى از امور مربوط به خدا بر تو مشكل آمد، آن را بر جهل و نادانى خودت به آن چیز حمل كن.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: مبداء همه امور

امام علی علیه السلام: بدان كه مالك مرگ، همان مالك زندگى است و آفريننده، همان مرگ دهنده است و نيست كننده، همان باز گرداننده است و درد و گرفتارى دهنده، همان عافيت بخش و رهاننده است.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: استمداد از خدا در طلب علم

شرح نامه 31 نهج البلاغه: استمداد از خدا در طلب علم

انسان همواره محتاج و نيازمند است و در هر كارى بايد از خداوند مدد خواسته و از او يارى بجويد.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: پند پذیرى

شرح نامه 31 نهج البلاغه: پند پذیرى

انسان باید در برابر مطالب عالى و معارف حياتبخش، تواضع كرده و تسليم شود و عمل کند و مطالب سودمند را آويزه گوش خود قرار داده و در مراحل مختلف از آن كلمات زندگى ساز الهام بگيرد.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: بهترین وصایا

شرح نامه 31 نهج البلاغه: بهترین وصایا

امام علی علیه السلام: بدان اى فرزند كه محبوبترين وصيتى كه آن را به كار بگيرى در نزد من، تقواى الهى است.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: توجه به تربيت فرزند

شرح نامه 31 نهج البلاغه: توجه به تربيت فرزند

مهربانى درباره فرزند، موجب اهتمام ورزيدن درباره اوست. و مهم شمردن كار فرزند، اقتضا مى كند كه ادب آموزى او را مهم بشمرد و مقدم بر همه امور بداند.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: انتقال تجارب

شرح نامه 31 نهج البلاغه: انتقال تجارب

سخن گفتن و نشست و برخاست و رفت و آمد با پيران روشن ضمير و مربيان صالح، غالباً الهام بخش است.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: طلب خير از خدا

شرح نامه 31 نهج البلاغه: طلب خير از خدا

استخاره يك نوع توسل به دربار الهى است و فقط در مقام ترديد به كار برده مى شود كه راههاى عادى بسته باشد، وگرنه كارى كه راه مخصوص دارد بايد از راهش وارد شد و با وجود طريق واضح، مجالى براى استخاره نيست.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: اخلاص در دعا

شرح نامه 31 نهج البلاغه: اخلاص در دعا

امام علی علیه السلام: خود را در مقام درخواست، از براى پروردگارت خالص گردان، چرا كه عطا و حرمان به دست اوست.

صفحه‌ها