منوی اصلی

نهج البلاغه

اهمیت نماز جمعه

پندی از نهج البلاغه: اهميت نماز جمعه

امام علی علیه السلام: در روز جمعه مسافرت مكن تا اینکه در نماز جمعه حاضر شوى، مگر آنكه سفر تو براى جهاد در راه خدا باشد يا براى كارى كه چاره اى جز انجام آن نيست.

پندی از نهج البلاغه: فروتنى توانگران و سرافرازى تهيدستان

امام علی علیه السلام: چه زيباست فروتنى توانگران در برابر مستمندان برای بدست آوردن آنچه نزد خداست، و چه زيباتر است سرفرازى و بى‌اعتنائى تهيدستان در برابر ثروتمندان، بخاطر اعتماد و توكل بر خدا.

حکمتهای نهج البلاغه

پندی از نهج البلاغه: ناتوانترين انسانها

امام علی علیه السلام: ناتوان ترين مردم كسى است كه در بدست آوردن دوست ناتوان باشد و ناتوان تر از او كسى است كه دوستان بدست آمده را از دست بدهد.

احادیث امام علی

پندی از نهج البلاغه: عمل به وعده

امام علی علیه السلام: كسی كه از او درخواستى مى شود، تا زمانى كه وعد‌ی انجامش را نداده باشد آزاد است.

پندی از نهج البلاغه: فرصت را از دست ندهيم

امام علی علیه السلام: از دست دادن فرصت مايه غم و اندوه است.

پند از نهج البلاغه

پندی از نهج البلاغه: پرهيز از جايگاه تهمت

كسى كه خود را در معرض بدنامى و جايگاه تهمت قرار دهد، نبايد كسى را كه به او گمان بد مى برد ملامت كند.

پندهای نهج البلاغه

پندی از نهج البلاغه: ارزش صبر و زهد و ورع و رضا

امام علی علیه السلام: بردبارى شجاعت است و پارسايى توانگرى است و پرهيزكارى سپر است (برای بلا و عذاب) و رضا به قضای الهی همنشینى است نیکو.

پندهای امام علی

پندی از نهج البلاغه: صبر و پیروزی

امام علی علیه السلام: شخص بردبار، پيروزى را سرانجام از دست نخواهد داد، هر چند روزگارى دراز بر او بگذرد.

پندی از نهج البلاغه: جنگ طلب نباش

پندی از نهج البلاغه: جنگ طلب نباش

امام علی علیه السلام: كسى را به مبارزه دعوت مكن؛ اما اگر تو را به مبارزه دعوت كردند، قبول كن. زيرا شخص ستيزه جو ستمگر است و ستمگر مغلوب مى شود.

پندی از نهج البلاغه: كم بخشيدن، بهتر از نبخشيدن

پندی از نهج البلاغه: كم بخشيدن، بهتر از نبخشيدن

امام علی علیه السلام: از بخشش کم شرمنده نباش، زيرا هيچ ندادن از آن بخشش کم نيز كمتر است.

پندهایی از نهج البلاغه

پندی از نهج البلاغه: چرا بنده ديگران؟

امام علی علیه السلام: بنده ديگرى مباش كه خدا تو را آزاده آفريده است.

پندی از نهج البلاغه

پندی ازنهج البلاغه: ايمان در گرو راستگويى است

امام علی علیه السلام: نشانه ايمان آن است كه راستگويى را اگر چه به تو زيان برساند مقدم بدارى.

پندی از نهج البلاغه: غيبت، كار ناتوانهاست

پندی از نهج البلاغه: غيبت، كار ناتوانهاست

امام علی علیه السلام: غيبت كردن، آخرين تلاش آدم ناتوان است.

پندی از نهج البلاغه: ادب آموزى از بى ادبان

پندی از نهج البلاغه: ادب آموزى از بى ادبان

امام علی علیه السلام: براى آنكه ادب و آراستگى داشته باشى همين قدر بس است كه از انجام آنچه در ديگران نمى پسندى دورى كنى.

پندی از نهج البلاغه: احترام معلم

پندی از نهج البلاغه: احترام معلم

امام علی علیه السلام: تيزى زبانت را علیه كسى كه تو را گویا ساخته است قرار مده و ...

نهج البلاغه

پندی از نهج البلاغه: ارزش کارگری همراه با پاکدامنی

امام علی علیه السلام: كارگرى همراه با عفت و پاكدامنى، بهتر از داشتن ثروتى است كه با گناهكارى به دست آمده باشد.

پندی از نهج البلاغه

پندی از نهج البلاغه: آنچه دارى قدر بدان

امام علی علیه السلام: نگهدارى از آنچه خود در دست دارى، در نظر من از خواستن آنچه در دست ديگرى است بهتر است.

پندی از نهج البلاغه

پندی از نهج البلاغه: بزرگترین عیب

امام علی علیه السلام: بزرگترين عيب آن است كه عيبى را كه خود نيز داراى در ديگران عيب بشمارى.

پندی از نهج البلاغه

پندی ازنهج البلاغه: علم بهتر است یا ثروت؟

امام علی علیه السلام: دانش از مال دنيا بهتر است زيرا دانش نگهبان توست ولى مال را تو بايد نگهبانى كنى.

پندهای نهج البلاغه

پندی از نهج البلاغه: پرهيز از دوستى با ...

از دوستی با چه کسانی باید پرهیز کرد؟

دوستی با مردم

پندی از نهج البلاغه: دوستى با مردم

امام علی علیه السلام: دوستى و مهربانى با مردم، نيمى از خردمندی است.

پندی از نهج البلاغه: آنچه بر خود نمى پسندى بر ديگران مپسند

امام علی علیه السلام: آنچه كه براى خود دوست ميداری، برای دیگران نیز دوست بدار، و آنچه براى خود نمى پسندى، براى ديگران هم مپسند.

پندی از نهج البلاغه

پندی از نهج البلاغه: خشنودى از كار بد كاران

امام علی علیه السلام: هر كس كه به كار گروهى از مردم خرسند باشد مانند آن است كه در آن كار با آنها همراهى كرده است.

پندی از نهج البلاغه

پندی از نهج البلاغه: در خلوت هم از گناه بپرهيزيد

امام علی علیه السلام: در خلوت و تنهايى هم از گناه و نافرمانى خداوند بپرهيزيد، زيرا همان كسى كه گناه شما را مى بيند، خودش نيز درباره آن حکم خواهد كرد.

پندی ازنهج البلاغه

پندی ازنهج البلاغه: زندگى دنيوى دليل زندگى اخروى

خداوند كه قادر بوده است اين زندگى و اين همه موجودات زنده را از نيستى به هستى بياورد، باز هم قدرت آن را خواهد داشت كه پس از مرگ و نابودى اين موجودات، يكبار ديگر آنها را زنده كند.

پندی از نهج البلاغه

پندی از نهج البلاغه: چرا باید از گناه دورى کرد؟

امام علی علیه السلام: اگر حتى خداوند بندگانش را از نافرمانى كردن و گناه ورزيدن نترسانيده بود، باز هم واجب بود كه انسان، به خاطر شکر نعمتهای او مرتكب هيچ گناهى نشود.

وصف نهج البلاغه در کلام بزرگان

وصف نهج البلاغه در کلام بزرگان

شهيد مدرس: بالاترين كتاب اخلاق، نهج البلاغه است، بخوانيد و به ديگران نيز ياد بدهيد.

سخنانی از شيفتگان نهج البلاغه

سخنانی از شيفتگان نهج البلاغه

ابن ابى الحديد معتزلى: هر كسى مى خواهد فنون فصاحت و بلاغت را بياموزد و ارزش كلمات را نسبت به يكديگر درك كند در اين خطبه (109 نهج البلاغه) بينديشد... .

پیشگویى های امام على علیه السلام در نهج البلاغه

پیشگویى های امام على علیه السلام در نهج البلاغه

در نوشته زیر برخی از پیشگویی ها و پیشبینی های امام علی علیه السلام در نهج البلاغه آمده است.

نهج البلاغه از ديدگاه دانشمندان جهان

نهج البلاغه از ديدگاه دانشمندان جهان

امام خمينى: ما مفتخريم كه كتاب نهج البلاغه كه بعد از قرآن بزرگترين دستور زندگى مادى و معنوى و بالاترين كتاب رهايى بخش بشر است و دستورات معنوى و حكومتى آن بالاترين راه نجات است، از امام معصوم ما، اميرالمومنين على بن ابى طالب على عليه السلام است.

صفحه‌ها