مسابقه عید غدیرخم

۱− در زیارت غدیریه بیان شده ایمان شک کننده در حقانیت حضرت علیّ علیه السّلام چگونه است؟
۲ ـ در زیارت غدیریه ذکر شده است که علت عزت پیدا کردن حضرت علیّ علیه السّلام چه بوده است؟
۳ ـ در زیارت غدیریه قبل از اشاره به آیه 67 سوره مائده 4 هدف برای غدیر ذکر شده است. آن چهار هدف چه هستند؟
۴ ـ امام هادی علیه السلام در زیارت غدیریه در مورد نور امیرالمومنین علیه السلام چه می فرمایند:
۵ ـ با اشاره به آیه 119 سوره توبه عمل چه کسانی در زیارت غدیریه مورد مذمت قرار گرفته است که به این آیه عمل ننمودند؟
۶ ـ در متن زیارت غدیریه به چه اقدامی به عنوان عملی زشت تر از انکار حق حضرت علیّ علیه السّلام اشاره شده است؟
۷ ـ در زیارت غدیریه موضوع ماندن حضرت علیّ علیه السّلام شب هجرت در محل استراحت پیامبر صلّی الله علیه و آله به چه موضوعی تشبیه شده و به کدامیک از آیات قرآن اشاره شده است؟
۸ ـ زیارت کننده در زیارت غدیریه با اشاره به کدام آیه قرآن بیان می دارد که چرا حضرت أمیرالمؤمنین علیه السّلام نیازی به ستایش و تعریف وصف کنندگان ندارند؟
9ـ با توجه به متن زیارت غدیریه ، مؤمنون در آیه 26 سوره توبه اشاره به چه کسانی است؟
10 ـ زیارت کننده در آخرین جملات زیارت غدیریه با اشاره به آیه 62 سوره یونس چه در خواستی برای خود می کند؟
نام و نام خانوادگی
شماره تماس
متن تصویر :