منوی اصلی

شعر مناجات امام موسی کاظم علیه السلام

شعر مناجات امام موسی کاظم علیه السلام

هفتم امام شیعیان،موسی بن جعفر

زندانی آل نبی،سبط پیمبر

در کنج زندان،با حی سبحان

نالید و هر دم،گفتا به افغان

انا فتحنا لک فتحا مبینا

گفتا خدایا کنج این زندان افکارم

از زهر هارون رفته از کف اختیارم

در کنج زندان با حی سبحان

نالید و هر دم،گفتا به افغان

انا فتحنا لک فتحا مبینا

جرمم بود حق گوئی و ترویج دینم

هستم رضا در راه حق گر این چنینم

در کنج زندان،با حی سبحان

نالید و هر دم،گفتا به افغان

انا فتحنا لک فتحا مبینا

پایم اگر دبند و زنجیر خسان است

در راه حق این شیوه آزادگان است

در کنج زندان با حی سبحان

نالید و هر دم،گفتا به افغان

انا فتحنا لک فتحا مبینا

یا رب نجاتم ده ، از این زندان هارون

از ظلم و جور آن لعین،گشته دلم خون

در کنج زندان با حی سبحان

نالید و هر دم،گفتا به افغان

انا فتحنا لک فتحا مبینا

شاعر:علی رحیمی


منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام موسی کاظم علیه السلام،عبدالله صالحی، قم، انتشارات مهدی یار،1381، ص116.

افزودن دیدگاه جدید