سیدحسین رضازاده: افتخار خادمی علی بن موسی الرضا ؛ بهترین ثمره کار خیر

سیدحسین رضازاده: افتخار خادمی علی بن موسی الرضا ؛ بهترین ثمره کار خیر

۱۲ آبان ۱۳۹۷ 0 موسسه

رضازاده، خیر اصفهانی  توانسته است ماهانه بیش از دو میلیون کاربر را در حوزه علمی، دینی و معرفتی جذب بانک‌های اطلاعاتی موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت(ع) کند. او، مدیر مجمع خیرین سلامت سازان اصفهان و رئیس جشنواره ملی فیلم کوتاه مهر سلامت است که این رویداد مهم فرهنگی هنری توانست در اولین سال برگزاری خود نظر مسئولان، خیران و نیکوکاران را به خود جلب کند. ارائه مقالات علمی در مجلات و روزنامه ها، تولید محتوای علمی در دانشنامه اسلامی، تالیف کتبی همچون«تاملی در باب مدیریت اسلامی»، «حکمت بندگی»،«حدیث نیکوکاری در مسیر رستگاری» از دیگر فعالیت های اوست.

 پای ثابت خیریه های درمانی اصفهان، سیدحسین رضازاده، مردی آرام و خندان با محاسنی سپید است که این روزها کارنامه فعالیت هایش در همه عرصه های فرهنگی و اجتماعی درخشان است. 12 روز از سومین ماه سال 1339 می گذشت که سید حسین در خانواده‌ای مذهبی و روحانی در محله دردشت و در جوار امام زاده درب امام اصفهان متولد شد. پدرش حاج سیدفضل‌الله از شخصیت‌های شاخص حوزه علمیه و سادات اصفهان و مادرش حاجیه‌خانم ملوک دیانی دردشتی، بانویی مؤمن و پاکدامن بود. تاسیس مکتب‌العمار برای آموزش روخوانی قرآن، اصول و عقائد برای نوجوانان و جوانان اصفهانی در سال 1352 آغازگر فعالیت‌های اجتماعی اوست. او در حوزه سلامت، خدمات بسیار شایسته ای انجام داده است.
 

خاطره ای از آنها دارید؟ خاطــرات زیــادی بــرای مــن اتفــاق افتــاده، ولــی وقتــی دکتر عبدالمجیــد ریاضی، دبیر شــورای عالی فناوری اطاعات کشــور و معاون فناوری اطاعات وزارت ارتباطــات و فناوری اطاعات بــرای بازدید از موسســه اهل البیت(ع) آمده بودند، ســجده شــکر به جا آورد و با روحیه خــاص و صدای بلندی گفت: «الحمــد لله الذی هدانــا لهذا ومــا کنا لنهتــدی لولا أن هدانــا الله» و ادامــه داد: مــن هر کاری بــرای این مجموعه را افتخــار می دانم و در انجام آن کوشــش می  کنــم. برای نخستین بار در کشور در سی روز،  اولین مجوز مرکز IDC یا مرکز دیتاسنتر خصوصی را صادر و تمام ظرفیت های مخابرات کشور در کنار این موسسه برای به ثمر نشستن اهداف آن قرار گرفت.

 

 


 

همچنین«شرح کامروایی»، کتابی از اقدامات انجام شده او در طول زندگی‌اش است که به زودی منتشر می شود. رضا زاده در احداث مرکز بهداشتی درمانی علی بن ابیطالب(ع) خیابان 24 متری، درمانگاه مرکز بهداشتی درمانی امام‌موسی‌الرضا(ع) سجزی، دارالشفاء فاطمیه خیابان زینبیه، مسجد صاحب الامر و چند مرکز خیریه دیگر نقش داشته است. گفت وگوی این هفته چهره ها را با او بخوانید.


 

با توجــه بــه گســتردگی فعالیت های شــما در بخش های مختلف علمــی، فرهنگی، اجتماعی و حوزه سلامت، برای انجام این امور، چه برنامه ای در زندگی روزمره خود دارید؟ بین 12 ســاعت تا 12 ساعت روزانه وقت مفیدم را بــرای انجام اموری که متکفل آن شده ام، صرف می کنم. هر کاری را که قبــول کرده ام، با بهــره مندی از عنایــات خداوند متعال و اســتمداد از امدادهای حضــرت مهدی(عج) است . ایــن توفیقات را مرهــون دعای پدر و مادر و توســات و اســتعانت از خداوند متعــال و ائمه معصومان (ع) می دانم.


 

قشــنگ ترین جملــه ای کــه در زندگی تــان شنیده اید چه بوده و از چه کسی است؟ از کام وحــی و آیــه قــرآن مجیــد: «یــا ایهــا النــاس انــا خلقناکــم مــن ذکــر وانثــی وجعلناکــم شــعوبا وقبائــل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر.» ای مردم، ما همه شــما را نخســت از مرد و زنی آفریدیم و آن گاه شعبه های بسیار و فرق مختلف گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید، همانا بزرگوار و با افتخارترین شما نزد خدا بــا تقواترین شــمایند، همانــا خدا کامــا دانا و آگاه است.


 

در این چهار دهه، با اتفاق یا خاطره خاصی روبه‌رو نشدید؟خاطرات در این چهار دهه زیاد است و اگر بخواهم به این موضوع بپردازم، بحث به طول می‌انجامد. اما همین‌قدر بگویم که نشانه‌هایی از لطف الهی و نظرات حضرات معصومین (ع) را در مسیر کارم حس کردم که مهم ترین عامل تشویق من در ادامه مسیر بود. آشنا کردن دو هزار نوجوان و جوان بر سر سفره قرآن و دستورات الهی، غیر از عنایات خداوند متعال و توفیق حضرات معصومین (ع)، عامل دیگری نداشته است.


 

شما در خانواده ای روحانی بزرگ شدید و بالطبع ورود به این مراحل نشئت گرفته از همان خانواده است. آغازگر این مراحل قطعا پیش زمینه ای در دوران کودکی داشته است،  از آن دوران خاطره ای دارید؟
کلاس اول ابتدایی در مدرسه نور و دانش از معلمی با فضیلت به نام مرحوم ناجی بهره مند شدم که الگوی حرکت فکری، اعتقادی و انگیزه های اجتماعی من در همان گام نخست تحصیل شد. همان سال بود که ناظم کلاس و تلاوت کننده کلام‌الله مجید در مراسم صبحگاهی شدم و همه اینها موجب شد تا ظرفیت های درونی‌ام را بارور و شکوفاتر کنم. از همان کودکی عشق و علاقه ای به شرکت در مراسم امام حسین(ع) داشـتــم، به گـونه ای که هیئتی به نام هـیـئـت خـردسـالان و هیئت عزاداران اباعبدالله الحسین(ع) برپا کردیم و ...

اکنــون کدام یــک از پــروژه هــا بــرای شــما از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ همیشــه از خداونــد می خواهم مــرا در مســیرهای خیــر یــاری و کمــک کنــد تــا بتوانــم مسئولیت هایی که در قبال این امور خیر قبول کرده ام، به نحو مطلوب انجام دهم و ســرافراز و ســربلند از پس کارها برآیم. اولین هدفم تولید محتوا و جذب مخاطبان در فضای مجــازی بــرای ارائــه علــوم قرآنــی و معــارف اهــل بیــت عصمت و طهارت (ع) و پاسخگویی به نیازهای علمی جامعه در خصوص مکتب اســام و مذهب حقه جعفری اســت و ســایر امور در اولویت دوم قرار دارد، اما نگاهم به پروژه دانشگاه، ویژه تر است

قشــنگ ترین جملــه ای کــه در زندگی تــان شنیده اید چه بوده و از چه کسی است؟ از کام وحــی و آیــه قــرآن مجیــد: «یــا ایهــا النــاس انــا خلقناکــم مــن ذکــر وانثــی وجعلناکــم شــعوبا وقبائــل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر.» ای مردم، ما همه شــما را نخســت از مرد و زنی آفریدیم و آن گاه شعبه های بسیار و فرق مختلف گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید، همانا بزرگوار و با افتخارترین شما نزد خدا بــا تقواترین شــمایند، همانــا خدا کامــلا دانا و آگاه است. 

چه عواملی باعث شــد در ابعــاد مختلف اجتماعی موفقیت شوید؟ تعلیــم و تربیت پــدر و مــادر و تعلقات خاصــی که به ریشــه های اعتقادی و توصیه های خداوند متعال در آیات قرآن و فرمایشــات حضرات معصومین (ع) برای خدمت به جامعه داشتم، همچنین مجالست با علما، فرزانگان و خیران بنام کشــور در کسب این توفیقــات نقش مهم و اساســی برایم داشــته اســت و امیــدوارم تــا پایــان عمــر ایــن توفیــق رفیــق راهــم شــود و فرزنــدان و نســل آینــده مــن در ایــن مســیر گام بردارند
آیا خانواده شــما بــا کارهایی که انجام می دهید، همراه هستند؟ اصولا یکی از پایه های موفقیت هر مردی، داشــتن خانــواده ای همــراه و حامــی فعالیت هــای اجتماعی است. خداوند در این خصوص نهایت لطف و محبــت را بــه مــن ارزانــی داشــته و همســرم از دانش آموختــگان مکتب بانــو امین اســت. فضیلت، حســن خلق، ایمان، تقوا و پشتیبانی از تمام فعالیت های من از ویژگی های اوست.


 شیرین ترین و تلخ ترین خاطره زندگی شما چیست؟  لــحــظه ای کــه لـبـخـنـــد بــر روی چـهـــره دانشجویــــان بــرای اسکـــان در خـوابگـاه هـــا نقــش می بنــدد و آنـجـاکـــه رضایت بیمــاران مناطــق محروم فراهــم می شــود.تجهیز مرکــز درمانــی امــام علــی بــن موســی الرضــا(ع) ســجزی یــا امــام علــی بــن ابیطالــب شــیخ طوســی و ...تلخ تریــن لحظــات دیــدن مشــکات جامعــه در ابعــاد مختلــف و ظرفیت محــدود مــا بــرای ارائــه خدمت بــه اقشــار آســیب پذیر جامعه است.


 موقعیت کنونی تان را دوست دارید؟ برای پیشــبرد کارتان به خارج از کشور هم سفر کرده اید؟ به آنچه خداوند برایم مقدر کرده راضی هســتم و تمام همــت و تاشــم ایــن اســت کــه عالــی ترین جایــگاه خدمتگــزاری بــه مــردم و بهتریــن جایــگاه بندگی خداونــد و اطاعــت از اوامر و نواهــی دســتورات الهــی را ســرلوحه زندگی خود قرار دهم. به کشــورهای زیــادی بــرای زیــارت و انجام کارهای بازرگانی و بازدید از نمایشگاه های تخصصی سفر کرده ام.


 

علاقه مندی های شما چیست؟
تلاش بــرای کســب درآمــد، تــاش بــرای گره گشــایی از جامعــه، تــاوت قــرآن، مناجــات بــا خــدا از طریــق ادعیه های ماثــوره، عبادت و بندگــی خداوند متعال و پیروی از فرامین اهل بیت (ع).


با شخصیت های کشوری و استانی هم مرتبط هستید؟ بلــه، بــا مقامــات و رجــال علمــی، دینــی و سیاسی در کشــور دیدار و ارتباطات خوبی داشــتم و موسســه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع) در طول ســال های گذشته میزبان بیشــتر شــخصیت های مطــرح کشــور در حــوزه علمی، دینــی، فرهنگی و سیاســی بوده کــه نتیجه ایــن ارتباطات در حــوزه هــای مختلــف اجتماعی، فرهنگی و دینی نقش بسزایی داشته و محصول این ارتباط ها کارهایی اســت که در چهل سال گذشته توانسته ایم در شاخه های مختلف انجام دهیم


آیا بــرای انجام پیشــنهادهایی که در کار خیر دارید، در لحظه تصمیم می گیرید یا با کمی تامل و بررسی برای انجام آن اقدام می کنید؟ گاهــی خداوند فرصتــی برای انســان ایجــاد می کند کــه میــدان آزمایــش اســت. ایــن فرصت هــای ایجادشــده، توفیقــی الهــی محســوب می شــود و نبایــد ایــن فرصت هــا را از دســت داد؛ بنابرایــن هــر کار خیــری را کــه بضاعــت انجــام آن را داشــته باشم، با اســتمداد از خداوند متعال قبول مــی کنــم و بــا برنامــه ریــزی و بهــره منــدی از ظـرفـیـــت های دوسـتــانــــم در انجــام ایــن کار، تمــام تــاش و همــت خــود را بــه کار مــی گیــرم. 

مهم ترین ثمره کارهای خیر برای شما چه بوده است؟ یکــی از مهم تریــن ثمــرات آن ایــن بــود کــه حضرت رضا(ع) به کاری که به نام فرزندشان، حضــرت امــام جــواد(ع) انجــام دادیــم، نمره قبولــی دادند و مرا بــه نوکری قبــول کردند و از به عنــوان خادم حضرت رضا(ع) ۱397مرداد به مشهد مقدس مشرف شدم


 

منبع روزنامه اصفهان زیبا

کانال قرآن و حدیث را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید.
آپارات موسسه اهل البیت علیهم السلام
کانال عکس نوشته قرآن و حدیث در اینستاگرام
تلگرام قرآن و حدیث
کانال قرآن و حدیث در ایتا
کانال قرآن و حدیث در گپ
پیام رسان سروش _ کانال قرآن و حدیث