منوی اصلی

آداب افطار و سحری

آداب افطار و سحری

از مهم ترين امور در افطار و سحرى، قبل از شروع و بعد از گفتن بسم اللّه...، خواندن سوره قدر است، و بهترين چيزى كه قبل از افطار خوانده مى‏ شود، دعايى است كه در اقبال آمده و مفضل بن عمر، آن را روايت كرده است: «امام صادق فرمودند: رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: ابا الحسن ماه رمضان نزديك شده است، قبل از افطار دعا كن، جبرئيل پيش من آمد و گفت: يا محمد كسى كه در ماه رمضان، با اين دعا، قبل از افطار، دعا كند، خداوند دعاى او را مستجاب، نماز و روزه او را قبول و ده دعاى او را مستجاب مى‏ كند، گناه او را بخشيده، غم و غصه او را از بين برده، گرفتاريهايش را برطرف كرده، حاجات او را برآورده نموده، او را به مقصودش رسانيده، عمل او را با عمل پيامبران و صديقين بالا برده و در روز قيامت چهره او درخشان تر از ماه شب چهارده خواهد بود. گفتم: 
چه دعايى است؟ جبرئيل گفت: اللهم ربّ النور العظيم...»

افزودن دیدگاه جدید