منوی اصلی

غسل کردن در روز آخر ماه رجب (مفاتیح الجنان)

غسل کردن در روز آخر ماه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: روز آخر ماه، در این روز غسل وارد شده است.

افزودن دیدگاه جدید