منوی اصلی

نماز شب پانزدهم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

نماز شب پانزدهم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

نمازهای شب ها: نماز شب پانزدهم؛ چهار ركعت در دو ركعت اول بعد از حمد صد مرتبه توحيد و در دو ركعت ديگر پنجاه مرتبه توحيد

افزودن دیدگاه جدید