منوی اصلی

نماز شب نوزدهم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

نماز شب نوزدهم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

نمازهای شب ها: نماز شب نوزدهم؛ پنجاه ركعت با حمد و پنجاه مرتبه سوره زلزله و گويا مراد آن باشد كه در هر ركعت يك مرتبه بخواند زيرا كه مشكل است در يك شب دو هزار و پانصد مرتبه سوره زلزله خواندن‏

افزودن دیدگاه جدید