منوی اصلی

فضیلت دهه اول ذی الحجه (مفاتیح الجنان)

فضیلت دهه اول ذی الحجه (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ بدان که این ماه از ماه هاى شریفه است و چون این ماه داخل مى شد صُلَحاى صَحابه و تابِعین اهتمام عظیم در عبادت مى کردند و دهه اوّل آن اَیّامَش اَیّامِ مَعْلُومات است که در قرآن مجید ذکر آن شده است و در نهایت فضیلت و برکت است و از رسول خدا صلی الله علیه و اله مرویست که عمل خیر و عبادت در هیچ ایّامى نزد حق تعالى محبوبتر از این دهه نیست

افزودن دیدگاه جدید