منوی اصلی

دعای اللهم من تعبأ و تهیأ در شب عرفه

دعای اللهم من تعبأ و تهیأ در شب عرفه

اعمال ماه ذی الحجه؛ شب نهم - دعای اللهم مَن تَعَبَّاَ وَ تَهَیَّاَ را بخواند که در روز عرفه و شب و روز جمعه نیز وارد است و در اعمال شب جمعه آورده شد.

افزودن دیدگاه جدید