منوی اصلی

دعای پسر شدن حمل

دعای پسر شدن حمل

خواص بعضی سور و آیات و ذکر بعضی ادعیه :
24. از حضرت صادق عليه السّلام نقل شده: هرگاه زنى باردار باشد، و چهار ماه بر او بگذرد، روى او به قبله كن و اية الكرسى بخوان، و دست بر پهلوى او بگذار و بگو:
اللّهمّ انّى قد سمّيته محمّدا
خدايا من او را محمّد نام كردم
چون چنين كند خدا آن فرزند را پسر گرداند، پس اگر او را به نام محمّد نامگذارى كند مبارك باشد، و اگر نام نكند، خدا اگر خواهد از او بگيرد، و اگر بخواهد به او ببخشد.

افزودن دیدگاه جدید