منوی اصلی

نماز روز یکشنبه (مفاتیح الجنان)

نماز روز یکشنبه (مفاتیح الجنان)

ذکر نمازهای مستحبه که در مفاتیح الجنان ذکر نشده است؛ 24. برای هر روز از ایام هفته، نمازی ذکر شده که بیان می کنیم:

نماز روز يكشنبه: و نيز از آن حضرت روايت شده: هر كه روز يكشنبه چهار ركعت‏ نماز بجاى آورد و در هر ركعت سوره حمد و تبارك بخواند، حق تعالى او را در بهشت جا دهد، هر جاى آن‏كه بخواهد.

افزودن دیدگاه جدید