منوی اصلی

نماز روز دوشنبه (مفاتیح الجنان)

نماز روز دوشنبه (مفاتیح الجنان)

ذکر نمازهای مستحبه که در مفاتیح الجنان ذکر نشده است؛ 24. برای هر روز از ایام هفته، نمازی ذکر شده که بیان می کنیم:

نماز روز دوشنبه: و نيز فرمود: هركه روز دوشنبه ده ركعت نماز بجا آورد و در هر ركعت سوره حمد و ده مرتبه سوره توحيد را بخواند، حق تعالى در قيامت براى او نورى قرار دهد، كه موقف را روشنايى بخشد تا در آن روز همه بندگان خدا بر او غبطه برند.

افزودن دیدگاه جدید