منوی اصلی

غسل کردن در روز مبعث (زاد المعاد)

غسل کردن در روز مبعث (زاد المعاد)

در روز مبعث؛ که روزی است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله در آن روز به رسالت مبعوث شد و جبرئیل بر آن حضرت نازل شد، غسل، سنّت است

افزودن دیدگاه جدید