منوی اصلی

ترتیل سوره ابراهیم با صدای استاد شهریار پرهیزکار

ترتیل سوره ابراهیم با صدای استاد شهریار پرهیزکار
ترتیل سوره ابراهیم


استاد شهریار پرهیزکار

زمان :۱۷ دقیقه

ترتیل کل قرآن کریم  به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

افزودن دیدگاه جدید