منوی اصلی

پوستر حدیث: چه كسانی در قیامت بیشترین حسرت را می خورند؟

پوستر حدیث: چه كسانی در قیامت بیشترین حسرت را می خورند؟

پوستر حدیث :‌ چه کسانی در قیامت بیشترین حسرت را می خورند

امام صادق عليه السلام

مَنْ كَثُرَ اِشْتِبَاكُهُ بِالدُّنْيَا كَانَ أَشَدَّ لِحَسْرَتِهِ عِنْدَ فِرَاقِهَا
كسى كه زياد گرفتار دنيا شود هنگام جدا شدن از آن ، بيشترين افسوس را مى خورد
الکافي  ج2 ص320

Imam Sadiq (pbuh)
Whoever increasingly becomes ensnared by the world, his distress will be greater when separating from it
al-Kafi, v. 2, p. 320

 

گالری: 
پوستر حدیث: چه كسانی در قیامت بیشترین حسرت را می خورند؟
پوستر حدیث: چه كسانی در قیامت بیشترین حسرت را می خورند؟
پوستر حدیث: چه كسانی در قیامت بیشترین حسرت را می خورند؟

افزودن دیدگاه جدید