منوی اصلی

ترتیل سوره ابراهیم با صدای استاد سعد الغامدی

ترتیل سوره ابراهیم با صدای استاد سعد الغامدی

ترتیل سوره ابراهیم با صدای استاد سعد الغامدی

سوره ابراهیم چهاردهمین سوره قرآن است و دارای 52 آیه است.


استاد سعد الغامدی


دانلود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

افزودن دیدگاه جدید