منوی اصلی

ترتیل جزء بیست و نهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء بیست و نهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء بیست و نهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

این جزء از آیه 1سوره ملک آغاز و تا آیه 50 سوره مرسلات ادامه دارد. در این جز سوره ملک ، قلم ،الحاقه ، معارج، نوح، جن، مزمل ، مدثر ، قيامة، انسان ، مرسلات قرار دارد.


استاد محمد صدیق منشاویی


دانلود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

 

افزودن دیدگاه جدید