منوی اصلی

استوری و اینفوگرافی: آیت اللّه دستغیب

استوری و اینفوگرافی: آیت اللّه دستغیب

زندگینامه آیت الله دستغیب

استوری و اینفوگرافی: آیت الله سید عبداحسین دستغیب شیرازی


آیت اللّه سید عبدالحسین دستغیب شیرازی

سید عبدالحسین دستغیب شیرازی، مجتهد شیعه، شهید محراب، امام جمعه شیراز . شهرت او بیشتر به سبب درس اخلاق و کتاب‌های فراوان اخلاقی او است. گناهان کبیره، قلب سلیم، داستان‌های شگفت از جمله آثار سید عبدالحسین دستغیب است. او در مبارزات انقلاب اسلامی نقش فعالی داشت و پس از انقلاب به امامت جمعه شیراز منصوب شد. در آذر 1360ش، پس از اقامه نماز جمعه در یک حمله تروریستی انتحاری توسط یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق مشهور به منافقین به شهادت رسید وسومین شهید محراب نام گرفت.

Ayatollah Dastghayb
Sayyid Abd al-Husayn Dastghayb in a religious family in Shiraz. The Dastgheib family belongs to Husayni Sadat who has also been called Hasani Husayni Sadat. His father Muhammad Taqi and his grandfather Seyyid Hidayat Allah were among the scholars and mujtahids of Fars province. He was a Shi'a jurist and the Imam of Friday prayer in Shiraz, Iran.
In addition to giving sermons, teaching and writing, Dastghayb supported charity works such as establishing and renovation of mosques and schools like Atiq Mosque of Shiraz and Religious School of HakimEventually on
Decemebr, 11, 1981, he was assassinated by hypocrites (People’s Mujahedin) in his way home from Friday prayer
مجموعه اینفوگرافی و استوری علما

گالری: 
آیت اللّه دستغیب  سید عبدالحسین دستغیب شیرازی، مجتهد شیعه، شهید محراب، امام جمعه شیراز . شهرت او بیشتر به سبب درس اخلاق و کتاب‌های فراوان اخلاقی او است. گناهان کبیره، قلب سلیم، داستان‌های شگفت از جمله آثار سید عبدالحسین دستغیب است
Ayatollah Dastghayb  Sayyid Abd al-Husayn Dastghayb in a religious family in Shiraz. The Dastgheib
آیت اللّه دستغیب  سید عبدالحسین دستغیب شیرازی، مجتهد شیعه، شهید محراب، امام جمعه شیراز . شهرت او بیشتر به سبب درس اخلاق و کتاب‌های فراوان اخلاقی او است. گناهان کبیره، قلب سلیم، داستان‌های شگفت از جمله آثار سید عبدالحسین دستغیب است
Ayatollah Dastghayb  Sayyid Abd al-Husayn Dastghayb in a religious family in Shiraz. The Dastgheib
آیت اللّه دستغیب  سید عبدالحسین دستغیب شیرازی، مجتهد شیعه، شهید محراب، امام جمعه شیراز . شهرت او بیشتر به سبب درس اخلاق و کتاب‌های فراوان اخلاقی او است. گناهان کبیره، قلب سلیم، داستان‌های شگفت از جمله آثار سید عبدالحسین دستغیب است
Ayatollah Dastghayb  Sayyid Abd al-Husayn Dastghayb in a religious family in Shiraz. The Dastgheib
آیت اللّه دستغیب  سید عبدالحسین دستغیب شیرازی، مجتهد شیعه، شهید محراب، امام جمعه شیراز . شهرت او بیشتر به سبب درس اخلاق و کتاب‌های فراوان اخلاقی او است. گناهان کبیره، قلب سلیم، داستان‌های شگفت از جمله آثار سید عبدالحسین دستغیب است
Ayatollah Dastghayb  Sayyid Abd al-Husayn Dastghayb in a religious family in Shiraz. The Dastgheib

افزودن دیدگاه جدید