منوی اصلی

ترتیل سوره طه با صدای استاد مصطفی اسماعیل

ترتیل سوره طه با صدای استاد مصطفی اسماعیل

ترتیل سوره طه با صدای استاد مصطفی اسماعیل

سوره طه بیستمین سوره قرآن است و دارای 135 آیه است.


استاد مصطفی اسماعیل


دانلود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

 

افزودن دیدگاه جدید