منوی اصلی

ترتیل سوره فرقان با صدای استاد مصطفی اسماعیل

ترتیل سوره فرقان با صدای استاد مصطفی اسماعیل

ترتیل سوره فرقان با صدای استاد مصطفی اسماعیل

سوره فرقان بیست و پنجمین سوره قرآن کریم است و دارای 77 آیه است.


استاد مصطفی اسماعیل


دانلود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

 

افزودن دیدگاه جدید