منوی اصلی

ترتیل سوره عبس با صدای حنانه خلفی

ترتیل سوره عبس با صدای حنانه خلفی

ترتیل سوره عبس

سوره عبس هشتادمین سوره از قرآن کریم است و دارای ۴۷ آیه می باشد. این سوره، سوره «سَفَرَة» نیز نامیده می شود.


حنانه خلفی


دانلود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل جزء 30 قرآن کریم به تفکیک سوره

 

افزودن دیدگاه جدید