منوی اصلی

داستانهای صوتی دفاع مقدس : صیاد ارتش ما بود

داستانهای صوتی دفاع مقدس : صیاد ارتش ما بود

به یاد فرمانده شهید مهدی باکریوقتی 3 روز در محاصره ی کوموله های تروریست در کردستان بودیم، صیاد شیرازی گفت: مقاومت کنید! ما پیروز می شویم...

 شهید حاج قاسم سلیمانی: صیاد، سلمانِ اَرتش ما بود... 
 به یاد شهید سپهبد علی صیاد شیرازی که به دست گروهک تروریستی منافقین( مجاهدین خلق ) ترور شد

کاری از رادیو میقات

افزودن دیدگاه جدید