منوی اصلی

آیه: پرهیز از گمان

آیه: پرهیز از گمان

آیه: پرهیز از گمان
آیه: پرهیز از گمان
ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است.
سوره حجرات_ آیه12
گالری: 
آیه: پرهیز از گمان

افزودن دیدگاه جدید