منوی اصلی

حدیث: لجاجت بیجا

حدیث: لجاجت بیجا

حدیث: لجاجت بیجا
حدیث: لجاجت بیجا
امام علی (ع): از لجاجت بیجا و نکوهیده بپرهیز که آن جنگها برمی افروزد.
غررالحکم_ حدیث 2674
گالری: 
حدیث: لجاجت بیجا

افزودن دیدگاه جدید