منوی اصلی

حدیث: دل سالم

حدیث: دل سالم

حدیث: دل سالم
حدیث: دل سالم
امام علی (ع): دلت برای تو سالم نخواهد شد، مگر آنگاه که برای مؤمنان همان پسندی که برای خود می پسندی.
میزان الحکمه_ جلد9_ صفحه 510
گالری: 
حدیث: دل سالم

افزودن دیدگاه جدید