منوی اصلی

استوری چهارشنبه های امام رضایی (15)

استوری چهارشنبه های امام رضایی (15)


امام رضا عليه السلام
کمال دین پذیرفتن ولایت ما و برائت جستن از دشمن ماست

مستطرفات السرائر، صفحه 149

افزودن دیدگاه جدید