منوی اصلی

حدیث: نهی بی احترامی

حدیث: نهی بی احترامی

حدیث: نهی بی احترامی
حدیث: نهی بی احترامی
پیامبر اسلام (ص): همان گونه که فرزند نباید به والدین خود بی احترامی کند، والدین نیز نباید به او بی احترامی کنند.
میزان الحکمه_ ج13_ ص508
گالری: 
حدیث: نهی بی احترامی

افزودن دیدگاه جدید