منوی اصلی

من وکتاب - کتاب خوانی ازمنظر امام خامنه ای + پاورپوینت و pdf

من وکتاب - کتاب خوانی ازمنظر امام خامنه ای + پاورپوینت و pdf

  اگــر انســان بخــواهـد در زمیـنـﮧ های معـنـوﮮ و فرهـنـگـﮯ تـر و تـازه بمـاند، جـز رابـطـﮧ  با کـتـاب چـاره ای نـدارد.
 
 مقــام معـظـم رهـبـرﮮ
 
 
 
« بسم الله الرحمن الرحيم »
 
 
کتاب حاضر کتابی ارزشمند از بیانات رهبر معظم انقلاب است که توسط دفتر برنامه ریزی انتشارات سوره مهر گردآوری شده است.
 
 
موضوعات این کتاب 128 صفحه ای در 6 فصل طبقه بندی شده است:
 

فصل اول: اهمیت کتاب و کتابخوانی

فصل دوم: من و کتاب

 
این فصل بسیار شیرین و جذاب مجموعه ای از نظرات رهبر عزیزمان در رابطه با برخی کتابهایی ست که خوانده اند و همچنین خواندن برخی از آن ها را توصیه می کنند.
 

فصل سوم: نقد وضع موجود

 
در بخشی آمده: اگر تعداد كتاب زياد شد،اگر عنوان كتاب زياد شد، اگركتاب در همه ي موضوعات مورد نياز بود، اگر مردم توانستند سؤال ها و استفهام هايشان را در كتاب بيابند و به كتاب مراجعه كنند، يک عالمَ ديگر و ماجراي ديگري خواهد شد! هر جا كه با كتاب سر و كاري هست، مي بينيد كه از لحاظ كيفيت روحي و وضع فكري، نسبت به آن جايي كه ا ين وضعيت وجود ندارد، تفاوت محسوسي هست.
 

فصل چهارم: چه باید کرد؟

 
در بخشی آمده:
من حوادثي را به چشم خودم ديده ام كه شايد چشم مادي نتوانسته آنها را درک كند ؛ امّا بعد كه شما هنرمندان آنها را به نگارش درمی آورید، يا در قالب نمايش نشان مي دهيد، و يا به زبانِ قصه بيان  مي كنيد، من آن حوادث را كه بازبيني مي كنم، مي بينم عجب حوادثي بوده است؛ تازه شروع به فهميدن آن مي كنم. لذا به نظر من، نقش هنرمند مسلمان، نقش  فوق العاده برجسته ای است.

فصل پنجم: دست نوشته ها

فصل ششم: دست خط

افزودن دیدگاه جدید