منوی اصلی

انتخاب روزهای مسافرت

انتخاب روزهای مسافرت

آداب سفر؛ روزهای سفر را این چنین انتخاب کن: و اختيار نمايى روز شنبه را يا روز سه‏ شنبه را يا روز پنجشنبه را و اجتناب كن از سفر كردن در روز دوشنبه و چهارشنبه و پيش از ظهر روز جمعه و از سفر كردن در اين ايام كه در اين نظم واقع شده

هفت روزى نحس باشد در مَهى

زان حذر كن تا نيابى هيچ رنج‏

سه و پنج و سيزده با شانزده‏ 

بيست و يك با بيست و چار و بيست و پنج.

از بعضى روايات نقل شده كه بيست و يكم سفر كردن خوب است و در روز هشتم و بيست و سوم خوب نيست و سفر مكن در محاق شهر و در حالى كه قمر در برج عقرب باشد

افزودن دیدگاه جدید