منوی اصلی

اعمال روز مبعث

غسل کردن در روز مبعث (مصباح المتهجد)

اعمال روز بیست و هفتم رجب (روز مبعث)؛ غسل کردن نیز از جمله اعمال مستحب در این روز می باشد:

فضیلت روزه گرفتن در روز مبعث (بلدالامین)

اعمال روز بیست و هفتم رجب (روز مبعث)؛ روزه گرفتن در این روز مستحب است و امتیاز ویژه ای دارد:

فضیلت روزه گرفتن در روز مبعث (مصباح المتهجد)

اعمال روز بیست و هفتم رجب (روز مبعث)؛ روزه در این روز فضیلت بسیار دارد:

دعای روز مبعث (بلدالامین)

اعمال روز بیست و هفتم رجب (روز مبعث)؛ دعایی که در این روز مستحب است خوانده شود را می خوانیم:

دعای روز مبعث (پاورپوینت صوتی)

پاورپوینت صوتی و متنی دعای روز مبعث

صفحه‌ها