منوی اصلی

اعمال شب بیست و چهارم ماه رمضان

دعای پیامبر (ص) در شب بیست و چهارم رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب بیست و هشتم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز بیست و چهارم ماه، (دعاى چهارم شب بیست و چهارم رمضان) منقول از پيامبر اكرم-صلّى اللّه عليه و آله و سلّم-:

دعای شب بیست و چهارم ماه رمضان به نقل از کفعمی (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب بیست و هشتم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز بیست و چهارم ماه، (دعاى سوم شب بیست و چهارم رمضان):

دعای شب بیست و چهارم رمضان به نقل از محمد بن ابی قره

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب بیست و هشتم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز بیست و چهارم ماه، (دعاى دوم این شب):

دعای شب بيست و چهارم رمضان براساس كتاب‌هاى كهن راويان اماميّه

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب بیست و هشتم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز بیست و چهارم ماه، دعای شب بيست و چهارم براساس كتاب‌هاى كهن راويان اماميّه-رحمهم اللّه-(دعاى اول)

غسل کردن در شب بیست و چهارم رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب بیست و هشتم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز بیست و چهارم ماه:

نماز شب 20 تا 24 ماه رمضان (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و برای هر شب از ماه رمضان نمازهایی ذکر گردیده (از پیامبر) که نماز شب های بیستم تا بیست و چهارم بدین شرح است:

دعای شب بیست و چهارم رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: دعاهای شب های دهه آخر؛ شب بیست و چهارم، چهارمین شب است و در این شب دعای زیر را می خوانیم

نماز شب 20 تا 24 ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

نمازهای شب ها: نماز شب بیستم تا بیست و چهارم؛ در هر يك از شب ها، هشت ركعت به هر سوره كه ميسر شود

نماز شب 20 تا 24 ماه رمضان (وسائل الشیعه)

اعمال ماه رمضان؛ برای هر شب از ماه رمضان، نمازی نقل کرده اند؛ نماز شب 20 تا 24 ماه با این کیفیت:

نماز شب 20 تا 24 ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در بيان نمازهاى شب‌ها كه مشهور است. و علما در كتب دعا ذكر كرده‌اند. نماز شب بیستم تا بیست و چهارم:

دعای شب بیست و چهارم رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ به سندهاى معتبر در هرشب از دهه‌ى آخر دعاى مخصوصى از حضرت صادق عليه السّلام وارد شده است و مشتمل بر مطالب دنيا و آخرت است. دعای شب بیست و چهارم:

غسل کردن در شب بیست و چهارم رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در شب بيست و چهارم نيز به خصوص غسل سنّت است

دعای شب بیست و چهارم رمضان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ برای هر شب از دهه آخر ماه رمضان، دعایی ذکر شده که به ترتیب بیان می کنیم: شب چهارم (بیست و چهارم):

دعای شب بیست و چهارم ماه رمضان به نقل از کفعمی (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ این دعاها در ده شب آخر ماه رمضان در هر شب یک دعای بخصوص خوانده می شود.دعای شب چهارم (یعنی شب بیست و چهارم):

دعای شب بیست و چهارم رمضان (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ این دعاها در ده شب آخر ماه رمضان در هر شب یک دعای بخصوص خوانده می شود.دعای شب چهارم (یعنی شب بیست و چهارم):

دعای پیامبر (ص) در شب بیست و چهارم رمضان (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ دعاهایی که در هر یک از شب های ماه رمضان می خوانیم را پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده اند. دعای شب بیست و چهارم ماه رمضان: