منوی اصلی

اعمال شب عید فطر

تکبیرات بعد از نماز در شب اول شوال (زاد المعاد)

اعمال شب اول ماه شوال؛ این تکبیر را بعد از نمازهای مغرب، عشا و صبح و شب عید و نماز عید می خوانیم:

غسل دیگر در شب اول شوال (بلدالامین)

اعمال ماه شوال؛ شب اول که شب عید فطر است، علاوه بر غسل ذکر شده در این شب، غسل دیگری نیز در آخر شب باید کرد:

غسل دیگر در شب اول شوال (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال؛ شب اول ماه که شب عید فطر است، علاوه بر غسل ذکر شده، غسل دیگری را در آخر شب انجام بده و در جای نماز خود تا طلوع آفتاب بنشین.

دعای شب اول شوال (یا الله یا الله) (زاد المعاد)

اعمال شب اول ماه شوال؛ بعد از نماز مستحبی دو رکعتی که خواندی، این دعا را بخوان:

دعای شب اول شوال (یا الله یا الله) (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال؛ شب اول که شب عید فطر است، بعد از خواندن نماز دو رکعتی، این دعا را می خوانی:

دعای شب اول شوال (یا الله یا الله) (بلدالامین)

اعمال ماه شوال؛ بعد از نماز مستحبی (یک حمد و هزار توحید در رکعت اول و یک حمد و یک توحید در رکعت دوم) این دعا را می خوانی:

نماز مستحبی دو رکعتی در شب اول شوال (زاد المعاد)

اعمال شب اول ماه شوال؛ که شب عید فطر است، نقل شده است که امام علی علیه السلام در این شب دو رکعت نماز می کردند به این صورت که ...:

نماز مستحبی دو رکعتی در شب اول شوال (بلدالامین)

اعمال ماه شوال؛ در شب اول شوال که شب عید فطر است، دو رکعت نماز مستحبی می خوانیم (که قسمتی از آن در باب نوافل ماه رمضان آمده است) به این کیفیت:

نماز مستحبی دو رکعتی در شب اول شوال (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال؛ در شب اول شوال که شب عید فطر است، دو رکعت نماز می خوانیم به کیفیت زیر:

تکبیرات بعد از نماز در شب اول شوال (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال؛ شب اول ماه که شب عید فطر است، تکبیرات را بعد از نمازهای مغرب، عشا، صبح و نماز عید می خوانیم که بدین شرح است:

تکبیرات بعد از نماز در شب اول شوال (بلدالامین)

اعمال ماه شوال؛ در شب اول ماه که شب عید فطر است، تکبیراتی را بعد از نماز مغرب، عشا و نماز صبح و نماز عید می خوانیم که بدین شرح است:

دعای بعد از نافله مغرب در شب اول شوال (زاد المعاد)

اعمال ماه شوال؛ شب اول این ماه، شب عید فطر است و از جمله دعاهایی که در این شب خوانده می شود، دعای بعد از نماز مغرب و نافله آن می باشد:

دعای بعد از نافله مغرب در شب اول شوال (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال: برای شب اول که شب عید فطر نیز هست، اعمالی ذکر کرده اند از جمله: دعایی که بعد از نماز مغرب و نافله آن خوانده می شود:

دعای بعد از نافله مغرب در شب اول شوال (بلدالامین)

اعمال ماه شوال؛ شب اول ماه شوال که شب عید فطر است، اعمال ذکر شده است. از جمله: بعد از خواندن نماز مغرب و نافله آن، دعایی ذکر گردیده است:

غسل در شب عید فطر (بلدالامین)

اعمال ماه شوال؛ شب اول این ماه که شب عید فطر است و از جمله آن، غسل کردن در این شب است:

احیا در شب عید فطر (بلدالامین)

اعمال ماه شوال؛ شب اول این ماه که شب عید فطر است و از برای احیا و عبادت این شب روایاتی نقل شده است:

غسل در شب عید فطر (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال: برای شب اول که شب عید فطر نیز هست، اعمالی ذکر کرده اند از جمله: غسل کردن در این شب به هنگام ...:

احیا در شب عید فطر (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال: برای شب اول که شب عید فطر نیر هست، اعمالی ذکر کرده اند از جمله: احیا گرفتن این شب:

احیا در شب عید فطر (زاد المعاد)

اعمال ماه شوال؛ شب اول این ماه، شب عید فطر است و در فضیلت ثواب عبادت و احیای آن احادیث بسیار است:

غسل در شب عید فطر (زاد المعاد)

اعمال ماه شوال؛ شب اول که شب عید فطر است و از جمله اعمال آن:

زیارت امام حسین (ع) در عید فطر (بلدالامین)

اعمال ماه شوال؛ در شب و روز اول ماه که شب و روز عید فطر است، زیارت امام حسین علیه السلام فضیلت بسیار دارد اما متن زیارت:

تبریک فرا رسیدن عید فطر

صبح فردا جشن است. برای دلهای خرم عاشقانی که «یا ایها الذین آمنو» را لبیک گفتند و با ادب دل سپردند به جاذبه «کتب علیکم الصیام» ....

کتابچه عید پاکان ویژه عید سعید فطر

کتابچه عید پاکان ویژه عید سعید فطر

کتابچه عید پاکان ویژه عید سعید فطر

مراقبت شب عید فطر

اعمال و مراقبت های شب عید فطر (میرزا جواد آقا ملکی تبریزی)

اعمال شب عید فطر در کتاب المراقبات میرزا جواد آقا ملکی تبریزی چنین بیان شده است:

صفحه‌ها