منوی اصلی

اعمال ماه ربیع الاول

استوری حلول ماه ربیع الاول

استوری حلول ماه ربیع الاول

استوری حلول ماه ربیع الاول

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

نعمت میلاد پیامبر اکرم (ص) در ماه ربیع الاول

در فصل سوم این کتاب، مراقبات اعمال ماه ربیع الاول را بطور کلی شرح می دهد که در آن به وصف این ماه می پردازد زیرا در این ماه میلاد پیامبر اکرم (ص) واقع شده است:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

روز دهم ماه ربیع الاول

در فصل چهارم این کتاب، مهمترین اعمال ماه ربیع الاول را بیان کرده است، که از جمله آنها، روز دهم ربیع الاول، روز ازدواج پیامبر اکرم(ص) با حضرت خدیجه کبری علیهاالسلام می باشد.

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

روز نهم ماه ربیع الاول

در فصل چهارم این کتاب، مهمترین اعمال ماه ربیع الاول را بیان کرده است، که از جمله آنها، روز نهم ربیع الاول می باشد، که دشمن خدا در این روز نابود گشته است.

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

روز هشتم ماه ربیع الاول

در فصل چهارم این کتاب، مهمترین اعمال ماه ربیع الاول را بیان کرده است، که از جمله آنها، روز هشتم ربیع الاول، شهادت امام حسن عسکری علیه السلام می باشد.

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

دعای روز اول ماه ربیع الاول

در فصل چهارم این کتاب، مهمترین اعمال ماه ربیع الاول را بیان کرده است، که از جمله آنها، دعای مخصوص در روز اول ربیع الاول، و توسل جستن به ائمه اطهار علیهم السلام می باشد.

روزه گرفتن در روز اول ربیع الاول (اقبال الاعمال)

اعمال ماه ربیع الاول؛ فضیلت روزه گرفتن در این روز (هجرت پیامبر (ص)) را بیان می کنیم:

دعای روز اول ربیع الاول (اقبال الاعمال)

اعمال ماه ربیع الاول؛ در روز اول، سید (کتاب «المختصر من المتخب») دعایی نقل کرده است:

هجرت پیامبر(ص) از مکه به مدینه (مفاتیح الجنان)

در شب اول ربیع الاول، هجرت پیامبر از مکه به مدینه آغاز شد و در ادامه ...

روزه گرفتن در روز اول ربیع الاول (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ربیع الاول؛ روز اول این ماه را برای تشکر نعمت سلامتی پیامبر (ص) و امام علی (ع) روزه می گیریم:

زیارت پیامبر (ص) و امام علی (ع) در روز اول ربیع الاول

اعمال ماه ربیع الاول؛ روز اول، زیارت پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علی علیه السلام در این روز وارد شده است

دعای روز اول ربیع الاول (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ربیع الاول؛ در روز اول، سید دعایی نقل کرده است:

زیارت امام عسکری و امام زمان (ع) در روز هشتم ربیع الاول (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ربیع الاول؛ روز هشتم ربیع الاول، شهادت امام عسکری علیه السلام و امامت امام زمان علیه السلام واقع گردیده است؛

انفاق در روز نهم ربیع الاول (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ربیع الاول؛ انفاق در روز نهم ربیع الاول، باعث آمرزش گناهان می گردد.

اطعام مومنان و شادمانی در روز نهم ربیع الاول (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ربیع الاول؛ روز نهم، چون اولین روز امامت امام زمان علیه السلام به شمار می آید، شادمانی در این روز سفارش شده است:

نماز مستحبی در روز دوازدهم ربیع الاول (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ربیع الاول؛ در روز دوزادهم این ماه به روایتی ولادت پیامبر است و خواندن نمازی به شرح زیر در آن روز وارد شده است:

روز چهاردهم ربیع الاول

اعمال ماه ربیع الاول؛ روز چهاردهم، در اینجا زمان مرگ یزید بن معاویه و مکان دفن او ذکر می گردد:

شب هفدهم ربیع الاول (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ربیع الاول؛ شب هفدهم ربیع الاول، شب ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است؛

غسل کردن در روز هفدهم ربیع الاول

اعمال ماه ربیع الاول؛ روز هفدهم ولادت پیامبر صلی الله علیه و آله است و برای این روز اعمالی وارد شده است از جمله:

روزه گرفتن در روز هفدهم ربیع الاول (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ربیع الاول؛ روز هفدهم ولادت پیامبر صلی الله علیه و آله است و برای این روز اعمالی وارد شده است از جمله:

زیارت پیامبر (ص) در روز هفدهم ربیع الاول (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ربیع الاول، روز هفدهم ولادت پیامبر صلی الله علیه و آله است و برای این روز اعمالی وارد شده است از جمله:

زیارت امام علی (ع) در هفدهم ربیع الاول

اعمال ماه ربیع الاول؛ روز هفدهم ولادت پیامبر صلی الله علیه و آله است و برای این روز اعمالی وارد شده است از جمله:

نماز مستحبی روز هفدهم ربیع الاول (مفاتیح الجنان)

روز هفدهم ولادت پیامبر صلی الله علیه و آله است و برای این روز اعمالی وارد شده است از جمله:

صدقه دادن و شادمانی در روز هفدهم ربیع الاول (مفاتیح الجنان)

روز هفدهم ولادت پیامبر صلی الله علیه و آله است و برای این روز اعمالی وارد شده است از جمله:

زیارت پیامبر (ص) از بعید (دانلود متن، ترجمه و صوت)

آداب زیارت پیامبر صلی الله علیه و آله؛ این زیارت را می توان در زمانی که می خواهی پیامبر صلی الله علیه وآله را در جایی غیر از مدینه زیارت کنی می خوانی:

نماز مستحبی روز هفدهم ربیع الاول (زاد المعاد)

اعمال ماه ربیع الاول؛ روز هفدهم ربیع الاول که روز ولادت پیامبر صلی الله علیه و آله نیز هست، نماز مستحبی ذکر گردیده که دو رکعت است...:

زیارت امام علی (ع) در هفدهم ربیع الاول (زاد المعاد)

اعمال ماه ربیع الاول؛ روز هفدهم ربیع الاول و روز ولادت پیامبر صلی الله علیه و آله، سنت است که امام علی علیه السلام را زیارت کنند اما زیارت مخصوص این روز:

زیارت پیامبر (ص) از بعید (زاد المعاد)

اعمال ماه ربیع الاول؛ روز هفدهم ربیع الاول که ولادت پیامبر صلی الله علیه و آله در آن واقع شده است، زیارت پیامبر مستحب است و اما متن زیارت پیامبر از راه دور:

زیارت ائمه بقیع (ع) (بلدالامین)

اعمال ماه ربیع الاول؛ در هفدهم ماه که ولادت پیامبر واقع گردیده؛ زیارت پیامبر، مستحب است؛ زیارت ائمه بقیع علیهم السلام در مدینه از جمله اعمال است:

زیارت وداع پیامبر (ص) (بلدالامین)

اعمال ماه ربیع الاول؛ روز هفدهم ماه که ولات پیامبر صلی الله علیه و آله واقع شده، زیارت پیامبر مستحب است و زیارت وداع پیامبر صلی الله علیه و آله:

صفحه‌ها