منوی اصلی

اعمال ماه شوال

دعای قبل از نماز عید فطر (زاد المعاد)

اعمال روز اول ماه شوال؛ از امام باقر علیه السلام منقول است که این دعا را در روز جمعه، عید فطر و قربان در هنگام آماده شدن برای نماز بخوانید:

دعای بعد از نماز عید فطر (زاد المعاد)

اعمال روز اول ماه شوال؛ بعد از نماز عيد دعاهاى بسيارى وارد شده است و بهترين دعاها دعاى صحيفه كامله است.

نماز عید فطر (زاد المعاد)

اعمال روز اول ماه شوال؛ از جمله اعمالی که در روز عید فطر و اول شوال ذکر کرده اند، نماز این روز است:

زیارت امام حسین (ع) در روز عید فطر (زاد المعاد)

اعمال روز اول ماه شوال؛ زيارت حضرت امام حسين عليه السّلام در اين روز نيز سنّت مؤكد است و ثواب بسيار در آن وارد شده است.

غسل کردن در روز عید فطر (زاد المعاد)

اعمال روز اول ماه شوال؛ از جمله اعمال که در روز عید انجام می شود، غسل است و یک حدیث از امام صادق علیه السلام در این مورد:

افطار کردن قبل از نماز عید فطر (زاد المعاد)

اعمال اعمال روز اول ماه شوال؛ سنّت است كه در روز عيد پيش از نماز عيد در اوّل روز افطار كنند و سنّت است كه بر خرما افطار كنند

پرداخت زکات فطره (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال؛ یکی دیگر از اعمالی که در عید فطر باید انجام داد، دادن زکات فطر است:

پرداخت زکات فطره (زاد المعاد)

و امّا اعمال روز عيد، پس زكات فطر واجب مؤكّد است و تركش با تحقّق شرايط وجوب، گناه كبيره است و شرط قبول روزه‌ى ماه مبارك است.

روزه ماه شوال (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال؛ در مورد روزه گرفتن در ماه شوال روایتی از پیامبر ذکر شده است:

زیارت امام حسین (ع) در روز عید فطر (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال؛ از جمله اعمال در روز اول شوال که روز عید فطر نیز است، زیارت امام حسین علیه السلام است که فضیلت بسیاری دارد:

روزه ماه شوال (بلدالامین)

اعمال ماه شوال؛ در مورد روزه ماه شوال، روایتی از پیامبر نقل شده است که بدین شرح است:

دعای بعد از نماز عید فطر (بلدالامین)

اعمال ماه شوال؛ روز اول ماه که روز عید فطر است و بعد از نماز عید دعاهای بسیاری وارد شده از جمله..:

دعای بعد از نماز صبح در روز عید فطر (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال؛ روز اول شوال که روز عید فطر است بعد از خواندن نماز این روز، دعایی ذکر کرده اند که می خوانیم:

دعای بعد از نماز صبح در روز عید فطر (بلدالامین)

اعمال ماه شوال؛ روز اول شوال که روز عید فطر است، از جمله اعمال در این روز، بعد از خواندن دو رکعت نماز دعایی ذکر کرده اند:

نماز عید فطر (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال؛ روز اول شوال که روز عید فطر است و از جمله اعمال آن نمازی است که در این روز خوانده می شود اما کیفیت آن ...:

دعای قبل از نماز عید فطر (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال؛ روز اول شوال، که روز عید فطر است و از جمله اعمال در آن، هنگامی که آماده شدی برای نماز عید، این دعا را بخوان:

دعای قبل از نماز عید فطر (بلدالامین)

اعمال ماه شوال؛ روز اول شوال که روز عید فطر است؛ هنگامی که برای نماز عید آماده شدی می خوانی:

آداب قبل از نماز عید فطر (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال؛ روز اول شوال که روز عید فطر است، از جمله اعمال آن، پوشیدن لباس نو و پاکیزه است و ..

غسل کردن در روز عید فطر (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال؛ روز اول شوال، روز عید فطر نیز است و از جمله اعمال این روز، غسل کردن است اما زمان آن ...:

دعا هنگام طلوع آفتاب عید فطر (بلدالامین)

اعمال ماه شوال؛ روز اول شوال، روز عید فطر است و این دعا را هنگام دخول فجر و خارج شدن برای نماز صبح، می خوانیم

دعا هنگام طلوع آفتاب عید فطر (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال؛ روز اول شوال که روز عید فطر نیز است، این دعا را هنگامی که آفتاب طلوع کرد و می خواهیم برای نماز اماده شویم می خوانیم:

دعای امام سجاد (ع) قبل از نماز عید فطر (بلدالامین)

اعمال ماه شوال؛ روز اول شوال که روز عید فطر است، بعد از خواندن نماز صبح و طلوع کردن آفتاب، دعایی است که از امام زین العابدین علیه السلام نقل شده است و بدین شرح است:

تکبیرات بعد از نماز در شب اول شوال (زاد المعاد)

اعمال شب اول ماه شوال؛ این تکبیر را بعد از نمازهای مغرب، عشا و صبح و شب عید و نماز عید می خوانیم:

غسل دیگر در شب اول شوال (بلدالامین)

اعمال ماه شوال؛ شب اول که شب عید فطر است، علاوه بر غسل ذکر شده در این شب، غسل دیگری نیز در آخر شب باید کرد:

غسل دیگر در شب اول شوال (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال؛ شب اول ماه که شب عید فطر است، علاوه بر غسل ذکر شده، غسل دیگری را در آخر شب انجام بده و در جای نماز خود تا طلوع آفتاب بنشین.

دعای شب اول شوال (یا الله یا الله) (زاد المعاد)

اعمال شب اول ماه شوال؛ بعد از نماز مستحبی دو رکعتی که خواندی، این دعا را بخوان:

دعای شب اول شوال (یا الله یا الله) (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال؛ شب اول که شب عید فطر است، بعد از خواندن نماز دو رکعتی، این دعا را می خوانی:

دعای شب اول شوال (یا الله یا الله) (بلدالامین)

اعمال ماه شوال؛ بعد از نماز مستحبی (یک حمد و هزار توحید در رکعت اول و یک حمد و یک توحید در رکعت دوم) این دعا را می خوانی:

نماز مستحبی دو رکعتی در شب اول شوال (زاد المعاد)

اعمال شب اول ماه شوال؛ که شب عید فطر است، نقل شده است که امام علی علیه السلام در این شب دو رکعت نماز می کردند به این صورت که ...:

نماز مستحبی دو رکعتی در شب اول شوال (بلدالامین)

اعمال ماه شوال؛ در شب اول شوال که شب عید فطر است، دو رکعت نماز مستحبی می خوانیم (که قسمتی از آن در باب نوافل ماه رمضان آمده است) به این کیفیت:

صفحه‌ها