منوی اصلی

اعمال مشترک ماه رجب

استغفار و صدقه در ماه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترک ماه رجب: متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: نهم استغفار و صدقه به شرح زیر؛

تهلیل در ماه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترک ماه رجب: متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: دهم ذکر تهلیل

استغفار و توبه در ماه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترک ماه رجب : متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: یازدهم استغفار و توبه به شرح زیر؛

استغفار در ماه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترک ماه رجب : متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: دوازدهم استغفار به شرح زیر؛

تلاوت سوره اخلاص در ماه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترک ماه رجب: متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: سیزدهم تلاوت سوره اخلاص؛

روزه گرفتن و نماز مستحبی در ماه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترک ماه رجب: متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: چهاردهم روزه و نماز به کیفیت زیر:

نماز مستحبی در روز جمعه ماه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترک ماه رجب: متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: پانزدهم نماز پیامبر در روز جمعه ماه رجب

فضیلت سه روز، روزه از ماه های حرام (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترک ماه رجب: متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: شانزدهم روزه در سه روز از ماه رجب

نماز مستحبی شصت رکعتی در ماه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه: متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: هفدهم نماز مستحبی در هر روز از ماه که در کل شصت رکعت شود

نماز مستحبی دو رکعتی در ماه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترک ماه رجب: متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: هجدهم نماز مستحبی به شرح زیر؛

نماز مستحبی ده رکعتی در ماه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترک ماه رجب: متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: نوزدهم نماز مستحبی در یکی از شب های ماه رجب

تلاوت قرآن در ماه رجب، شعبان و رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترک ماه رجب: متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: بيستم تلاوت قرآن و اذکاری که به شرح آنها می پردازیم؛

نماز لیله الرغائب (شب آرزوها)

اولین شب جمعه ماه رجب را لیله الرغائب یعنی شب آرزوها یا شب دلدادگان می گویند و برای آن، عملی از پیامبر (ص) وارد شده است؛

فضیلت زیارت امام رضا (ع) در ماه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترک ماه رجب؛ بدان که در ماه رجب زیارت حضرت امام رضا علیه السلام مستحب است، و انجام آن در اين ماه امتياز خاصى دارد

فضیلت عمره در ماه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترک ماه رجب؛ از جمله اعمالی که در ماه رجب ذکر شده رفتن به حج است اما فضیلت آن:

توقیع ناحیه مقدسه در ماه رجب (بلدالامین)

اعمال ماه رجب؛ در هر روز از ماه رجب، خواندن این دعا سفارش شده است:

دعای اللهم یا ذالمنن السابغه (بلدالامین)

در هر روز از ماه رجب، این دعا را نیز بخوانید:

پاورپوینت صوتی "زیارت رجبیه"

زیارت مشاهد مشرفه (رجبیه) در ماه رجب (پاورپوینت صوتی)

پاورپوینت متنی و پاورپوینت صوتی زیارت رجبیه

صفحه‌ها