منوی اصلی

افلاطون

معرفی نرم افزار کتابخانه حکمت اسلامی

معرفی نرم افزار کتابخانه حکمت اسلامی

جامع منابع منطق و فلسفه اسلامی






جستجوی : افلاطون

مقام لیله القدری حضرت فاطمه سلام الله علیها

مقام لیله القدری حضرت فاطمه سلام الله علیها

حقیقت، انسان را وارد معارفی بسیار گرانقدر می نماید. معارفی که امثال افلاطون با طرح «مُثُل» و فارابی با ...
عدل الهی از نظر قرآن کریم

عدل از نظر قرآن کریم

را گواه بگیرید» (طلاق/ 2). پس از ترجمه آثار یونانی در جهان اسلام، این جمله افلاطون معروف شد که عدالت، ... مادر همه فضائل اخلاقی است ولی در حدود دو قرن پیش از آنکه سخن افلاطون در میان مسلمین شناخته بشود، مسلمین ...
عدالت

عدل از منظر شهيد مطهری

ایشان مانند فيلسوفانی همچون ارسطو و افلاطون كه در فلسفۀ سياسی خود در پی بهترين و عادلانه ترين نظام حكومت ...
حدیث درباره بیماری

بیماری از نظر احادیث

إلاّ مِن المَطعَمِ و المَشرَبِ ؛ قد ماتَ أرسْطاطاليسُ مُعلِّمُ الأطِبّاءِ ، و أفْلاطونُ رئيسُ ... خوراك و آشاميدنى ها ناشى نمى شود، در حالى كه آموزگار پزشكان، ارسطو و رئيس حكيمان، افلاطون نيز مردند ...