منوی اصلی

امام علی عليه السلام

شرح نامه 31 نهج البلاغه: پيامبر، بهترین معلم خداشناسى

شرح نامه 31 نهج البلاغه: پيامبر، بهترین معلم خداشناسى

امام علی علیه السلام: احدى خبر نداده از خداوند، آنطور كه پيامبر صلى الله عليه و آله خبر داده؛ پس به پيشرو بودن او در مسير زندگى و رهبرى او به سر منزل سعادت، خشنود باش.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: تمسک به خدا

امام علی علیه السلام: چنگ بزن به -دامان- آن كسي كه تو را آفريد و به تو روزى داد و اندام تو را معتدل و هموار گردانيد؛ پس باید پرستش و بندگى تو براى او باشد و رغبت و ميل تو به سوى او و ترس تو از او باشد.

شرح نهج البلاغه

شرح نامه 31 نهج البلاغه: جهل انسان به اسرار هستى

امام علی علیه السلام: اگر چيزى از امور مربوط به خدا بر تو مشكل آمد، آن را بر جهل و نادانى خودت به آن چیز حمل كن.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: مبداء همه امور

امام علی علیه السلام: بدان كه مالك مرگ، همان مالك زندگى است و آفريننده، همان مرگ دهنده است و نيست كننده، همان باز گرداننده است و درد و گرفتارى دهنده، همان عافيت بخش و رهاننده است.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: استمداد از خدا در طلب علم

شرح نامه 31 نهج البلاغه: استمداد از خدا در طلب علم

انسان همواره محتاج و نيازمند است و در هر كارى بايد از خداوند مدد خواسته و از او يارى بجويد.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: پند پذیرى

شرح نامه 31 نهج البلاغه: پند پذیرى

انسان باید در برابر مطالب عالى و معارف حياتبخش، تواضع كرده و تسليم شود و عمل کند و مطالب سودمند را آويزه گوش خود قرار داده و در مراحل مختلف از آن كلمات زندگى ساز الهام بگيرد.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: بهترین وصایا

شرح نامه 31 نهج البلاغه: بهترین وصایا

امام علی علیه السلام: بدان اى فرزند كه محبوبترين وصيتى كه آن را به كار بگيرى در نزد من، تقواى الهى است.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: توجه به تربيت فرزند

شرح نامه 31 نهج البلاغه: توجه به تربيت فرزند

مهربانى درباره فرزند، موجب اهتمام ورزيدن درباره اوست. و مهم شمردن كار فرزند، اقتضا مى كند كه ادب آموزى او را مهم بشمرد و مقدم بر همه امور بداند.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: انتقال تجارب

شرح نامه 31 نهج البلاغه: انتقال تجارب

سخن گفتن و نشست و برخاست و رفت و آمد با پيران روشن ضمير و مربيان صالح، غالباً الهام بخش است.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: طلب خير از خدا

شرح نامه 31 نهج البلاغه: طلب خير از خدا

استخاره يك نوع توسل به دربار الهى است و فقط در مقام ترديد به كار برده مى شود كه راههاى عادى بسته باشد، وگرنه كارى كه راه مخصوص دارد بايد از راهش وارد شد و با وجود طريق واضح، مجالى براى استخاره نيست.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: اخلاص در دعا

شرح نامه 31 نهج البلاغه: اخلاص در دعا

امام علی علیه السلام: خود را در مقام درخواست، از براى پروردگارت خالص گردان، چرا كه عطا و حرمان به دست اوست.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: توکل بر خدا

شرح نامه 31 نهج البلاغه: توکل بر خدا

امام علی علیه السلام: خود را در تمامى امور و جريانات، در پناه خدا بياور كه در اين صورت، به پناهگاهى مصون و محفوظ و قلعه اى قوى و محکم پناه آورده اى.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: صبر در راه حق

شرح نامه 31 نهج البلاغه: صبر در راه حق

امام علی علیه السلام: خود را بر شكيبائى و بردبارى در مقابل ناملائمات عادت ده، و چه نيكو خوئى است صبر در راه حق.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: آگاهى دينى

شرح نامه 31 نهج البلاغه: آگاهى دينى

جامعه اى كه تفقه در دين و فراگيرى معارف و نظم مقررات دينى و احكام شرعى را از دست داد، خود بخود دين را از دست داده و به بى دينى روى آورده است.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: جهاد در راه خدا

شرح نامه 31 نهج البلاغه: جهاد در راه خدا

امام علی علیه السلام: جهاد و كوشش كن در راه خدا، آنگونه كه شايسته جهاد در راه اوست.

اخلاق اداری در نهج البلاغه: مدارا با مردم

اخلاق اداری در نهج البلاغه: مدارا با مردم

در ديدگاه اميرمؤمنان (علیه السلام) رفق و مدارا با مردم، بهترين وسيله توفيق در امور است و بى گمان در اخلاق ادارى نقشى راهگشا و اساسى دارد.

اخلاق اداری در نهج البلاغه: پیگیری امور

اخلاق اداری در نهج البلاغه: پیگیری امور

امام على (علیه السلام) در فرمانهاى حكومتى و ادارى خود، كارگزاران و كاركنانش را به پيگيرى امور سفارش نموده و از آنان خواسته است كه كه در خدمتگزارى مردم پيگيرانه عمل كنند.

اخلاق اداری در نهج البلاغه: انضباط كارى

انضباط كارى يعنى سامان پذيرى، آراستگى، نظم و ترتيب، و پرهيز از هرگونه سستى و بى سامانى در كار، که هيچ سازمانى و نظامى بدون رعايت اين امور راه به جايى نخواهد برد.

اخلاق اداری در نهج البلاغه: قانونگرایی

اخلاق اداری در نهج البلاغه: قانونگرایی

امام على (علیه السلام) در فرمانهاى ادارى خود، به كارگزاران دستگاه ادارى خود آموخته است كه در مقابل بى قانونى به شدت بايستند و جلوى سوءاستفاده ‏ها و تبعيضها را بگيرند و به كسى اجازه بى ‏عدالتى در نظام ادارى ندهند.

اخلاق اداری در نهج البلاغه: شایسته سالاری

اخلاق اداری در نهج البلاغه: شایسته سالاری

از مهمترين تمهيدات و مقومات اخلاق ادارى، شايسته سالارى و اهليت گرايى است. قرار گرفتن اشخاص در مراتبى كه شايستگى و اهليت لازم براى آن را ندارند، بزرگترين خيانت به اخلاق ادارى است.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: عاقبت نگرى

شرح نامه 31 نهج البلاغه: عاقبت نگرى

امام علی علسه السلام: از راهى كه احتمال گمراهی در آن می دهی پرهیز کن. زيرا خوددارى كردن بهنگام سرگردانى گمراهى، بهتر از دچار شدن به هول و هراسهاست.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: پرهيز از سخن بدون علم

شرح نامه 31 نهج البلاغه: پرهيز از سخن بدون علم

امام علی علیه السلام: سخن در موضوعى كه شناخت ندارى رها كن، و گفتگو كردن در امرى كه مربوط به تو نيست را واگذار.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: نفروختن آخرت به دنيا

شرح نامه 31 نهج البلاغه: نفروختن آخرت به دنيا

امام علی علیه السلام: آخرت خود را به دنيايت نفروش.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: ياد مرگ

شرح نامه 31 نهج البلاغه: ياد مرگ

امام علی علیه السلام: قلبت را با ياد مرگ خوار و ذليل گردان و آن را به اقرار به فنا و نيستى وادار كن.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: سفارش به تقوا

امام علی علیه السلام: من تو را اى فرزند عزيز، سفارش مى كنم به تقواى الهى و اطاعت همیشگی از امر او.

اخلاق اداری در نهج البلاغه: بردبارى

اخلاق اداری در نهج البلاغه: صبر و بردبارى

هر كس كه در هر مرتبه اى از مراتب نظام ادارى قرار مى گيرد، بايد در برابر خواست مردمان و احتياجات آنان كم حوصلگى نداشته باشد و با تحمل فراوان خدمتگزارى نمايد.

اخلاق اداری در نهج البلاغه: خوشرفتارى با مردم

اخلاق اداری در نهج البلاغه: خوشرفتارى با مردم

امام على (علیه السلام) با تأكيد بسيار، از كارگزاران و كاركنان نظام ادارى خواسته است كه با مردم خوشرفتار باشند.

پندی از نهج البلاغه: خودرأيى و مشورت

امام علی علیه السلام: شخص خود رأى به هلاكت مي رسد و كسي كه با مردان انديشمند مشورت كند در عقل آنها شريك مي شود.

اخلاق اداری در نهج البلاغه: مسئولیت پذیرى

اخلاق اداری در نهج البلاغه: مسئولیت پذیرى

امام على (علیه السلام) حيطه مسئوليت پذيرى را بسيار گسترده تعيين نموده و از كارگزاران و كاركنان خود خواسته است كه نسبت به كليه كارها و اقدمات، و نيز روابط و مناسبات خود مسئوليت پذير باشند.

اخلاق اداری در نهج البلاغه: خدمتگزارى‏

اخلاق اداری در نهج البلاغه: خدمتگزارى‏

اگر خدمتگزارى به عنوان اصلى اساسى در مناسبات ادارى حاكم باشد، نظام ادارى در نظر مردمان ارجمند خواهد شد.

صفحه‌ها