منوی اصلی

امام علی عليه السلام

سه راه خداشناسى در نهج البلاغه

امام علی علیه السلام: خداوند را شناختم، به شکسته شدن تصمیم ها و باز شدن گره ها و به هم زدن نیت ها.

پندی از نهج البلاغه: حق يكى است

پندی از نهج البلاغه: حق يكى است

امام علی علیه السلام: هر گاه در مورد امرى واحد دو ادعاى مختلف وجود داشته باشد، ناچار يكى از آن دو گمراهى است.

درمان دردها در نهج البلاغه

درمان دردها در نهج البلاغه

اينك در آيينه‌ى نهج البلاغه نگاه كنيد و ببينيد شما از وضع كنونى خودتان چه چيزى را در آن مى بينيد؟ كدام درد و كدام خطر را مى بينيد؟ كدام هشدار متوجه ماست؟ و بدانيد كه درمان همه‌ى اينها در نهج البلاغه است.

خودپسندى مانع پیشرفت

پندی از نهج البلاغه: خودپسندى مانع پیشرفت

امام علی علیه السلام: خودپسندى مانع از پيشرفت و افزایش كمال است.

پندهای نهج البلاغه

پندی از نهج البلاغه: رفتار ما و گفتار ديگران

هر كسى به سوى چيزى كه مردم از آن بدشان مى آيد بشتابد، مردم نيز درباره او آنچه را كه نمي دانند خواهند گفت.

پندی از نهج البلاغه: رابطه عقل و گفتار

امام علی علیه السلام: هنگامى كه عقل انسان كامل گردد، گفتارش كوتاه مى شود.

پند

پندی از نهج البلاغه: تندخويى ديوانگى است

امام علی علیه السلام: تندخوئى يك نوع ديوانگى است، زيرا تندخو پشيمان مي‌شود و اگر پشيمان نشود ديوانگى‌اش پابرجا و پايدار شده است.

پندی از نهج البلاغه

پندی از نهج البلاغه: نرم خويى، زمينه دوستى

امام علی علیه السلام: كسى كه درخت وجودش چوب نرم باشد (اخلاقش نیکو باشد)، شاخه هاى انبوه (دوستان فراوان) از آن سر مى زند.

حکمتهای نهج البلاغه

پندی از نهج البلاغه: ناتوانترين انسانها

امام علی علیه السلام: ناتوان ترين مردم كسى است كه در بدست آوردن دوست ناتوان باشد و ناتوان تر از او كسى است كه دوستان بدست آمده را از دست بدهد.

احادیث امام علی

پندی از نهج البلاغه: عمل به وعده

امام علی علیه السلام: كسی كه از او درخواستى مى شود، تا زمانى كه وعد‌ی انجامش را نداده باشد آزاد است.

پندی از نهج البلاغه: فرصت را از دست ندهيم

امام علی علیه السلام: از دست دادن فرصت مايه غم و اندوه است.

پند از نهج البلاغه

پندی از نهج البلاغه: پرهيز از جايگاه تهمت

كسى كه خود را در معرض بدنامى و جايگاه تهمت قرار دهد، نبايد كسى را كه به او گمان بد مى برد ملامت كند.

پندهای نهج البلاغه

پندی از نهج البلاغه: ارزش صبر و زهد و ورع و رضا

امام علی علیه السلام: بردبارى شجاعت است و پارسايى توانگرى است و پرهيزكارى سپر است (برای بلا و عذاب) و رضا به قضای الهی همنشینى است نیکو.

پندهای امام علی

پندی از نهج البلاغه: صبر و پیروزی

امام علی علیه السلام: شخص بردبار، پيروزى را سرانجام از دست نخواهد داد، هر چند روزگارى دراز بر او بگذرد.

پندی از نهج البلاغه: جنگ طلب نباش

پندی از نهج البلاغه: جنگ طلب نباش

امام علی علیه السلام: كسى را به مبارزه دعوت مكن؛ اما اگر تو را به مبارزه دعوت كردند، قبول كن. زيرا شخص ستيزه جو ستمگر است و ستمگر مغلوب مى شود.

پندی از نهج البلاغه: كم بخشيدن، بهتر از نبخشيدن

پندی از نهج البلاغه: كم بخشيدن، بهتر از نبخشيدن

امام علی علیه السلام: از بخشش کم شرمنده نباش، زيرا هيچ ندادن از آن بخشش کم نيز كمتر است.

پندهایی از نهج البلاغه

پندی از نهج البلاغه: چرا بنده ديگران؟

امام علی علیه السلام: بنده ديگرى مباش كه خدا تو را آزاده آفريده است.

پندی از نهج البلاغه

پندی ازنهج البلاغه: ايمان در گرو راستگويى است

امام علی علیه السلام: نشانه ايمان آن است كه راستگويى را اگر چه به تو زيان برساند مقدم بدارى.

پندی از نهج البلاغه: غيبت، كار ناتوانهاست

پندی از نهج البلاغه: غيبت، كار ناتوانهاست

امام علی علیه السلام: غيبت كردن، آخرين تلاش آدم ناتوان است.

پندی از نهج البلاغه: ادب آموزى از بى ادبان

پندی از نهج البلاغه: ادب آموزى از بى ادبان

امام علی علیه السلام: براى آنكه ادب و آراستگى داشته باشى همين قدر بس است كه از انجام آنچه در ديگران نمى پسندى دورى كنى.

پندی از نهج البلاغه: احترام معلم

پندی از نهج البلاغه: احترام معلم

امام علی علیه السلام: تيزى زبانت را علیه كسى كه تو را گویا ساخته است قرار مده و ...

پندی از نهج البلاغه

پندی از نهج البلاغه: آنچه دارى قدر بدان

امام علی علیه السلام: نگهدارى از آنچه خود در دست دارى، در نظر من از خواستن آنچه در دست ديگرى است بهتر است.

پندی از نهج البلاغه

پندی از نهج البلاغه: بزرگترین عیب

امام علی علیه السلام: بزرگترين عيب آن است كه عيبى را كه خود نيز داراى در ديگران عيب بشمارى.

پندی از نهج البلاغه

پندی ازنهج البلاغه: علم بهتر است یا ثروت؟

امام علی علیه السلام: دانش از مال دنيا بهتر است زيرا دانش نگهبان توست ولى مال را تو بايد نگهبانى كنى.

پندهای نهج البلاغه

پندی از نهج البلاغه: پرهيز از دوستى با ...

از دوستی با چه کسانی باید پرهیز کرد؟

دوستی با مردم

پندی از نهج البلاغه: دوستى با مردم

امام علی علیه السلام: دوستى و مهربانى با مردم، نيمى از خردمندی است.

پندی از نهج البلاغه

پندی از نهج البلاغه: پند پذیر باش

از كسانى مباش كه اندرز نمى پذيرند مگر هنگامى كه آزار و عذابى به آنها برسد. شخص عاقل ...

پندی از نهج البلاغه: آنچه بر خود نمى پسندى بر ديگران مپسند

امام علی علیه السلام: آنچه كه براى خود دوست ميداری، برای دیگران نیز دوست بدار، و آنچه براى خود نمى پسندى، براى ديگران هم مپسند.

پندی از نهج البلاغه

پندی از نهج البلاغه: خشنودى از كار بد كاران

امام علی علیه السلام: هر كس كه به كار گروهى از مردم خرسند باشد مانند آن است كه در آن كار با آنها همراهى كرده است.

پندی از نهج البلاغه

پندی از نهج البلاغه: چرا باید از گناه دورى کرد؟

امام علی علیه السلام: اگر حتى خداوند بندگانش را از نافرمانى كردن و گناه ورزيدن نترسانيده بود، باز هم واجب بود كه انسان، به خاطر شکر نعمتهای او مرتكب هيچ گناهى نشود.

صفحه‌ها