منوی اصلی

داستانهای صوتی

داستانهای صوتی دفاع مقدس: عمامه خونین

داستانهای صوتی دفاع مقدس: عمامه خونین

به یاد شهید طلبه مصطفی ردانی پور

داستانهای صوتی دفاع مقدس:  بوی شلمچه

داستانهای صوتی دفاع مقدس: بوی شلمچه

به یاد شهید سید مجتبی علمدار
داستانهای صوتی دفاع مقدس:  تنها در محاصره ی سوسنگرد

داستانهای صوتی دفاع مقدس: تنها در محاصره ی سوسنگرد

به یاد شهید فرمانده دکتر مصطفی چمران
داستانهای صوتی دفاع مقدس:  تن در مقابل گلوله

داستانهای صوتی دفاع مقدس: تن در مقابل گلوله

به یاد شهید ابراهیم هادی

داستانهای صوتی دفاع مقدس: نعره شیر

به یاد فرمانده جاویدالاثر احمد متوسلیان
داستانهای صوتی دفاع مقدس: دارم میام پیشت

داستانهای صوتی دفاع مقدس: دارم میام پیشت

به یاد شهید نوجوان علی عباس مومنی نژاد
 
داستانهای صوتی دفاع مقدس: تنها در میان دشمن

داستانهای صوتی دفاع مقدس: تنها در میان دشمن

به یاد شهید فرمانده مهدی زین الدین

به یاد شهید فرمانده مهدی زین الدین

داستانهای صوتی دفاع مقدس: در محاصره ی دشمن

داستانهای صوتی دفاع مقدس: در محاصره ی دشمن

به یاد شهید نوجوان علیرضا کریمی

داستانهای صوتی دفاع مقدس :  صیاد ارتش ما بود

داستانهای صوتی دفاع مقدس : صیاد ارتش ما بود

به یاد فرمانده شهید مهدی باکریوقتی 3 روز در محاصره ی کوموله های تروریست در کردستان بودیم، صیاد شیرازی گفت: مقاومت کنید! ما پیروز می شویم...

داستانهای دفاع مقدس

داستانهای صوتی دفاع مقدس: فقط خدا

به یاد فرمانده شهید مهدی باکری

داستانهای صوتی دفاع مقدس: بالای سر دشمن

داستانهای صوتی دفاع مقدس: بالای سر دشمن

به یاد شهید فرمانده علی قمی

داستانهای دفاع مقدس

داستانهای صوتی دفاع مقدس: وقتی برادرم شهید شد

 به یاد شهید طلبه مصطفی ردانی پور

داستانهای دفاع مقدس

داستانهای صوتی دفاع مقدس: دانشمندی در میان جنگ

به یاد شهید دکتر چمران

مسیح کردستان شهید فرمانده محمد بروجردی

داستانهای صوتی دفاع مقدس: مهربانتر از مادر

مسیح کردستان شهید فرمانده محمد بروجردی

داستانهای صوتی دفاع مقدس: شهردار در میان سیلابها

داستانهای صوتی دفاع مقدس: شهردار در میان سیلابها

به یاد شهید فرمانده مهدی باکری

دانلود صوت داستانهای دفاع مقدس

داستانهای صوتی دفاع مقدس: عباس دست ظلا

 رشادتهای عباس باقری و پسر نوجوانش شهید حسین باقری در جبهه

داستانهای صوتی دفاع مقدس: دشمن ما نه صدام است نه آمریکا دشمن ما در داخل است

داستانهای صوتی دفاع مقدس: دشمن ما نه صدام است نه آمریکا دشمن ما در داخل است

به یاد شهید بهروز مرادی به همراه سخنان تکاندهنده ی او تنها چند ساعت قبل از شهادت

به یاد شهید بهروز مرادی به همراه سخنان تکاندهنده ی او تنها چند ساعت قبل از شهادت

داستانهای صوتی دفاع مقدس: اگر جمران نبود ..

داستانهای صوتی دفاع مقدس: اگر چمران نبود ..

 خوزستان چگونه سقوط نکرد؟
داستانهای صوتی دفاع مقدس: پوریای ولی بود

داستانهای صوتی دفاع مقدس: پوریای ولی بود

به یاد شهید پهلوان ابراهیم هادی،به همراه سخنان ابراهیم چند روز قبل از شهادت
داستانهای صوتی دفاع مقدس: فرشته نجات

داستانهای صوتی دفاع مقدس: فرشته نجات

 به یاد فرمانده ی جنگهای نامنظم شهید سید مجتبی هاشمی

داستانهای صوتی دفاع مقدس: تا آخرین نفس می مانیم

داستانهای صوتی دفاع مقدس: تا آخرین نفس می مانیم

به یاد فرمانده ی گردان تخریب محسن دین شعاری

داستانهای صوتی دفاع مقدس: چرا مرصاد؟

داستانهای صوتی دفاع مقدس: چرا مرصاد؟

داستانهای صوتی دفاع مقدس: چرا مرصاد؟

داستانهای صوتی دفاع مقدس: سلطان قلبها

داستانهای صوتی دفاع مقدس: سلطان قلبها

به یاد شهید خلبان عباس بابایی به همراه سخنان جانسوز همسر شهید بابایی

داستانهای صوتی دفاع مقدس: اینجا آخر دنیاست

داستانهای صوتی دفاع مقدس: اینجا آخر دنیاست

 به بابام بگید زودتر بیاد شبها خوابم نمی بره...

داستانهای صوتی دفاع مقدس: مرد میدان

داستانهای صوتی دفاع مقدس: مرد میدان

داستانهای صوتی دفاع مقدس: مرد میدان

داستانهای صوتی دفاع مقدس: هفتاد و دو ساعت زیر آتش دشمن

داستانهای صوتی دفاع مقدس: هفتاد و دو ساعت زیر آتش دشمن

داستانهای صوتی دفاع مقدس: هفتاد و دو ساعت زیر آتش دشمن

داستانهای صوتی دفاع مقدس: وداع یک مرد

داستانهای صوتی دفاع مقدس: وداع یک مرد

به یاد فرمانده پشتیبانی جنگ جهادی شهید مهندس سید محمد تقی رضوی

داستانهای صوتی دفاع مقدس : آسمانی می شوم وقتی نگاهت میکنم

داستانهای صوتی دفاع مقدس : آسمانی می شوم وقتی نگاهت میکنم

داستانهای صوتی دفاع مقدس : آسمانی می شوم وقتی نگاهت میکنم 

(قصاب جوانمرد) به یاد شهید عبدالحسین کیانی

داستانهای صوتی دفاع مقدس :قصاب جوانمرد

داستان صوتی قصاب جوانمرد (شهید عبدالحسین کیانی)کاری از رادیو میقات 

صفحه‌ها