منوی اصلی

داستان

نرم افزار شناخت امام رضا(ع)

آشنایی با زندگانی امام رضا علیه السلام

داستان های قرآن

داستان های قرآن، حقیقت اند یا نماد؟

قصه هایی که در قرآن کریم به آنها اشاره گردیده نمادین و تمثیلی نیستند، بلکه همگی واقعیت داشته و در واقع قرآن از آن وقایع گزارش کرده است.

نرم افزار اسلامی هزار و یک داستان از امام علی (ع)

نرم افزار هزارویک داستان امام علی (ع)

این نرم افزار شامل زندگینامه و اتفاقات و رویدادهایی که در زمان زندگانی امام علی (ع) رخ داده می باشد.

صفحه‌ها