منوی اصلی

روضه شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

روضه امام حسن عسکری علیه ‌السلام

روضه امام حسن عسکری علیه ‌السلام

این حسن ها چقدر مظلومند 
کلیپ صوتی مداحی شهادت امام حسن عسکری علیه السلام - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی مداحی شهادت امام حسن عسکری علیه السلام - میثم مطیعی (+ متن)

دل تنگم آه ای سامرادل تنگم آه ای سامرا

کلیپ صوتی روضه شهادت امام حسن عسکری علیه السلام - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی روضه شهادت امام حسن عسکری علیه السلام - میثم مطیعی (+ متن)

گفت:« سُرّ من رَای»، ترجمان «سامرا»ست. من ولی دلم گرفت، این حرم چه آشناست

کلیپ صوتی مداحی شهادت امام حسن عسکری علیه السلام - میثم مطیعی

کلیپ صوتی مداحی شهادت امام حسن عسکری علیه السلام - میثم مطیعی

پَرِ شکسته به بالا نمی رسد هرگز