منوی اصلی

شب یازدهم رمضان

دعای پیامبر (ص) در شب یازدهم رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهاردهم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز یازدهم ماه و دعاهاى مخصوص اين شب عبارت‌اند از(دعای سوم)؛ دعاى منقول از پيامبر اكرم-صلّى اللّه عليه و آله و سلّم-:

دعای محمد بن ابی قره در شب یازدهم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهاردهم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز یازدهم ماه و دعاهاى مخصوص اين شب عبارت‌اند از(دعای دوم)؛ به نقل از كتاب «عمل شهر رمضان» نوشته‌ى «محمّد بن ابى قرّه»

دعای سبحانک لا اله الا انت الباری الواحد القهار

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهاردهم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز یازدهم ماه و دعاهاى مخصوص اين شب عبارت‌اند از(دعای اول):

غسل کردن در شب یازدهم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهاردهم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز یازدهم ماه، غسل کردن در شب این روز مستحب است:

نماز شب یازدهم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

نمازهای شب ها: نماز شب یازدهم اینچنین خوانده می شود؛