منوی اصلی

مداح عربی

 زیارت امام حسین (ع) در شب قدر با صدای  شیخ باقر مقدسی

زیارت امام حسین (ع) در شب قدر: شیخ باقر مقدسی

 زیارت امام حسین (ع) در شب قدر با صدای  شیخ باقر مقدسی بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

دعاى عَظُمَ الْبَلاَءُ : حاج ملاباسم کربلایی

دعاى عَظُمَ الْبَلاَءُ : حاج ملاباسم کربلایی

دعاى عَظُمَ الْبَلاَءُ  با نوای  حاج ملاباسم کربلایی  بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

دعای افتتاح :  حاج ملاباسم کربلایی

دعای افتتاح : حاج ملاباسم کربلایی

دعای افتتاح با نوای  حاج ملاباسم کربلایی  بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

دعای ابوحمزه ثمالی:‌ حاج ملاباسم کربلایی

دعای ابوحمزه ثمالی:‌ حاج ملاباسم کربلایی

دعای ابوحمزه ثمالی  با صدای  حاج ملاباسم کربلایی بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت دعای ابوحمزه ثمالی

دعای مجیر: حاج ملاباسم کربلایی

دعای مجیر: حاج ملاباسم کربلایی

دعای مجیر با نوای حاج ملاباسم کربلایی بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

 دعای کمیل: حاج ملاباسم کربلایی

دعای کمیل: حاج ملاباسم کربلایی

دعای کمیل با نوای حاج ملاباسم کربلایی  بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

حدیث کساء: حاج ملاباسم کربلایی

حدیث کساء: حاج ملاباسم کربلایی

حدیث کساء با نوای  حاج ملاباسم کربلایی بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

زیارت آل یاسین: حاج ملاباسم کربلایی

زیارت آل یاسین: حاج ملاباسم کربلایی

زیارت آل یاسین با نوای حاج سعید حدادیان بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

دعای توسل: حاج ملاباسم کربلایی

دعای توسل با نوای حاج ملاباسم کربلایی  بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

دعای ندبه با نوای  حاج ملاباسم کربلایی

دعای ندبه : حاج ملاباسم کربلایی

دعای ندبه با نوای  حاج ملاباسم کربلایی بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت

دعای عهد: حاج ملاباسم کربلایی

دعای عهد: حاج ملاباسم کربلایی

دعای عهد با نوای حاج ملاباسم کربلایی بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

زیارت عاشورا :  حاج ملاباسم کربلایی

زیارت عاشورا : حاج ملاباسم کربلایی

زیارت عاشورا  با صدای حاج ملاباسم کربلایی بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

زیارت وارث: شیخ باقر مقدسی

زیارت وارث: شیخ باقر مقدسی

زیارت وارث با نوای شیخ باقر مقدسی بهمراه دانلود صوت و فایلهای پی دی اف و پاورپوینت

زیارت وارث: حاج ملاباسم کربلایی

زیارت وارث: حاج ملاباسم کربلایی

زیارت وارث با نوای حاج ملاباسم کربلایی بهمراه دانلود صوت و فایلهای پی دی اف و پاورپوینت

زیارت عاشورا :  شیخ باقر مقدسی

زیارت عاشورا : شیخ باقر مقدسی

زیارت عاشورا  با صدای  شیخ باقر مقدسی بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

دعای افتتاح: شیخ باقر مقدسی

دعای افتتاح: شیخ باقر مقدسی

دعای افتتاح با نوای  شیخ باقر مقدسی بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

دعای ابوحمزه ثمالی:‌ شیخ باقر مقدسی

دعای ابوحمزه ثمالی:‌ شیخ باقر مقدسی

دعای ابوحمزه ثمالی  با صدای  شیخ باقر مقدسی بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت دعای ابوحمزه ثمالی

زیارت اربعین :  شیخ باقر مقدسی

زیارت اربعین : شیخ باقر مقدسی

زیارت اربعین  با صدای  شیخ باقر مقدسی بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت زیارت اربعین

 دعای کمیل: شیخ باقر مقدسی

دعای کمیل: شیخ باقر مقدسی

دعای کمیل با نوای شیخ باقر مقدسی بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

 دعای جوشن کبیر:  شیخ باقر مقدسی

دعای جوشن کبیر: شیخ باقر مقدسی

دعای جوشن کبیر با نوای شیخ باقر مقدسی بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

زیارت امین الله: شیخ باقر مقدسی

زیارت امین الله: شیخ باقر مقدسی

زیارت امین الله با نوای شیخ باقر مقدسی بهمراه دانلود صوت و فایلهای پی دی اف و پاورپوینت

دعای توسل: شیخ باقر مقدسی

دعای توسل: شیخ باقر مقدسی

دعای توسل با نوای شیخ باقر مقدسی بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

دعای ندبه : شیخ باقر مقدسی

دعای ندبه : شیخ باقر مقدسی

دعای ندبه با نوای  شیخ باقر مقدسی  بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

زیارت جامعه کبیره: شیخ باقر مقدسی

زیارت جامعه کبیره: شیخ باقر مقدسی

زیارت جامعه کبیره با نوای شیخ باقر مقدسی بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت